czwartek, 23 maja, 2024
No menu items!
Strona głównaWiadomościAktualne wyniki Multi Multi (dzisiejsze)

Aktualne wyniki Multi Multi (dzisiejsze)

Multi Multi to kolejna popularna gra losowa z serii gier Lotto. W tej grze losowanych jest 20 liczb, a dodatkowo ostatnia wylosowana liczba oznaczana jest liczbą z plusem. Sprawdź aktualne wyniki Multi Multi. W ostatnich losowaniach Multi Multi padły następujące liczby.

Losowanie Multi Multi 25-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: None.
Multi Multi wyniki losowania z godziny 22:00.

 • 79 – siedemdziesiąt dziewięć
 • 61 – sześćdziesiąt jeden
 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 39 – trzydzieści dziewięć
 • 60 – sześćdziesiąt
 • 51 – pięćdziesiąt jeden
 • 66 – sześćdziesiąt sześć
 • 58 – pięćdziesiąt osiem
 • 18 – osiemnaście
 • 25 – dwadzieścia pięć
 • 48 – czterdzieści osiem
 • 71 – siedemdziesiąt jeden
 • 6 – sześć
 • 72 – siedemdziesiąt dwa
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 33 – trzydzieści trzy
 • 10 – dziesięć
 • 38 – trzydzieści osiem
 • 8 – osiem
 • 69 – sześćdziesiąt dziewięć (liczba z plusem)

Losowanie Multi Multi 25-09-2023, godz. 14:00

Numer losowania: 14854.
Multi Multi wyniki losowania z godziny 14:00.

 • 7 – siedem
 • 77 – siedemdziesiąt siedem
 • 15 – piętnaście
 • 53 – pięćdziesiąt trzy
 • 47 – czterdzieści siedem
 • 44 – czterdzieści cztery
 • 10 – dziesięć
 • 27 – dwadzieścia siedem
 • 50 – pięćdziesiąt
 • 71 – siedemdziesiąt jeden
 • 20 – dwadzieścia
 • 4 – cztery
 • 54 – pięćdziesiąt cztery
 • 41 – czterdzieści jeden
 • 11 – jedenaście
 • 80 – osiemdziesiąt
 • 18 – osiemnaście
 • 63 – sześćdziesiąt trzy
 • 62 – sześćdziesiąt dwa
 • 72 – siedemdziesiąt dwa (liczba z plusem)

Losowanie Multi Multi 24-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 14853.
Multi Multi wyniki losowania z godziny 22:00.

 • 53 – pięćdziesiąt trzy
 • 3 – trzy
 • 48 – czterdzieści osiem
 • 41 – czterdzieści jeden
 • 28 – dwadzieścia osiem
 • 9 – dziewięć
 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 37 – trzydzieści siedem
 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 68 – sześćdziesiąt osiem
 • 10 – dziesięć
 • 54 – pięćdziesiąt cztery
 • 43 – czterdzieści trzy
 • 38 – trzydzieści osiem
 • 60 – sześćdziesiąt
 • 40 – czterdzieści
 • 6 – sześć
 • 73 – siedemdziesiąt trzy
 • 42 – czterdzieści dwa
 • 71 – siedemdziesiąt jeden (liczba z plusem)

Losowanie Multi Multi 24-09-2023, godz. 14:00

Numer losowania: 14852.
Multi Multi wyniki losowania z godziny 14:00.

 • 14 – czternaście
 • 71 – siedemdziesiąt jeden
 • 53 – pięćdziesiąt trzy
 • 30 – trzydzieści
 • 49 – czterdzieści dziewięć
 • 54 – pięćdziesiąt cztery
 • 35 – trzydzieści pięć
 • 10 – dziesięć
 • 20 – dwadzieścia
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 12 – dwanaście
 • 43 – czterdzieści trzy
 • 72 – siedemdziesiąt dwa
 • 46 – czterdzieści sześć
 • 74 – siedemdziesiąt cztery
 • 47 – czterdzieści siedem
 • 52 – pięćdziesiąt dwa
 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 59 – pięćdziesiąt dziewięć (liczba z plusem)

Losowanie Multi Multi 23-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 14851.
Multi Multi wyniki losowania z godziny 22:00.

 • 17 – siedemnaście
 • 58 – pięćdziesiąt osiem
 • 80 – osiemdziesiąt
 • 25 – dwadzieścia pięć
 • 5 – pięć
 • 44 – czterdzieści cztery
 • 59 – pięćdziesiąt dziewięć
 • 79 – siedemdziesiąt dziewięć
 • 20 – dwadzieścia
 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 9 – dziewięć
 • 6 – sześć
 • 19 – dziewiętnaście
 • 47 – czterdzieści siedem
 • 57 – pięćdziesiąt siedem
 • 71 – siedemdziesiąt jeden
 • 12 – dwanaście
 • 34 – trzydzieści cztery
 • 18 – osiemnaście (liczba z plusem)

Losowanie Multi Multi 23-09-2023, godz. 14:00

Numer losowania: 14850.
Multi Multi wyniki losowania z godziny 14:00.

 • 68 – sześćdziesiąt osiem
 • 6 – sześć
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 75 – siedemdziesiąt pięć
 • 64 – sześćdziesiąt cztery
 • 1 – jeden
 • 3 – trzy
 • 47 – czterdzieści siedem
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 69 – sześćdziesiąt dziewięć
 • 55 – pięćdziesiąt pięć
 • 4 – cztery
 • 38 – trzydzieści osiem
 • 41 – czterdzieści jeden
 • 60 – sześćdziesiąt
 • 36 – trzydzieści sześć
 • 43 – czterdzieści trzy
 • 56 – pięćdziesiąt sześć
 • 28 – dwadzieścia osiem
 • 11 – jedenaście (liczba z plusem)

Losowanie Multi Multi 22-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 14849.
Multi Multi wyniki losowania z godziny 22:00.

 • 46 – czterdzieści sześć
 • 64 – sześćdziesiąt cztery
 • 25 – dwadzieścia pięć
 • 2 – dwa
 • 30 – trzydzieści
 • 47 – czterdzieści siedem
 • 51 – pięćdziesiąt jeden
 • 28 – dwadzieścia osiem
 • 68 – sześćdziesiąt osiem
 • 42 – czterdzieści dwa
 • 73 – siedemdziesiąt trzy
 • 3 – trzy
 • 40 – czterdzieści
 • 7 – siedem
 • 13 – trzynaście
 • 70 – siedemdziesiąt
 • 26 – dwadzieścia sześć
 • 10 – dziesięć
 • 61 – sześćdziesiąt jeden
 • 50 – pięćdziesiąt (liczba z plusem)

Losowanie Multi Multi 22-09-2023, godz. 14:00

Numer losowania: 14848.
Multi Multi wyniki losowania z godziny 14:00.

 • 32 – trzydzieści dwa
 • 58 – pięćdziesiąt osiem
 • 75 – siedemdziesiąt pięć
 • 1 – jeden
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 18 – osiemnaście
 • 80 – osiemdziesiąt
 • 30 – trzydzieści
 • 50 – pięćdziesiąt
 • 44 – czterdzieści cztery
 • 10 – dziesięć
 • 66 – sześćdziesiąt sześć
 • 59 – pięćdziesiąt dziewięć
 • 77 – siedemdziesiąt siedem
 • 56 – pięćdziesiąt sześć
 • 57 – pięćdziesiąt siedem
 • 40 – czterdzieści
 • 2 – dwa
 • 65 – sześćdziesiąt pięć
 • 17 – siedemnaście (liczba z plusem)

Losowanie Multi Multi 21-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 14847.
Multi Multi wyniki losowania z godziny 22:00.

 • 49 – czterdzieści dziewięć
 • 25 – dwadzieścia pięć
 • 55 – pięćdziesiąt pięć
 • 61 – sześćdziesiąt jeden
 • 79 – siedemdziesiąt dziewięć
 • 6 – sześć
 • 72 – siedemdziesiąt dwa
 • 60 – sześćdziesiąt
 • 78 – siedemdziesiąt osiem
 • 59 – pięćdziesiąt dziewięć
 • 44 – czterdzieści cztery
 • 68 – sześćdziesiąt osiem
 • 62 – sześćdziesiąt dwa
 • 66 – sześćdziesiąt sześć
 • 18 – osiemnaście
 • 80 – osiemdziesiąt
 • 9 – dziewięć
 • 46 – czterdzieści sześć
 • 42 – czterdzieści dwa
 • 47 – czterdzieści siedem (liczba z plusem)

Losowanie Multi Multi 21-09-2023, godz. 14:00

Numer losowania: 14846.
Multi Multi wyniki losowania z godziny 14:00.

 • 20 – dwadzieścia
 • 74 – siedemdziesiąt cztery
 • 48 – czterdzieści osiem
 • 47 – czterdzieści siedem
 • 36 – trzydzieści sześć
 • 9 – dziewięć
 • 67 – sześćdziesiąt siedem
 • 78 – siedemdziesiąt osiem
 • 25 – dwadzieścia pięć
 • 4 – cztery
 • 30 – trzydzieści
 • 75 – siedemdziesiąt pięć
 • 7 – siedem
 • 76 – siedemdziesiąt sześć
 • 10 – dziesięć
 • 65 – sześćdziesiąt pięć
 • 18 – osiemnaście
 • 5 – pięć
 • 69 – sześćdziesiąt dziewięć
 • 8 – osiem (liczba z plusem)

Losowanie Multi Multi 20-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 14845.
Multi Multi wyniki losowania z godziny 22:00.

 • 70 – siedemdziesiąt
 • 51 – pięćdziesiąt jeden
 • 53 – pięćdziesiąt trzy
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 58 – pięćdziesiąt osiem
 • 47 – czterdzieści siedem
 • 7 – siedem
 • 16 – szesnaście
 • 18 – osiemnaście
 • 60 – sześćdziesiąt
 • 49 – czterdzieści dziewięć
 • 74 – siedemdziesiąt cztery
 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 46 – czterdzieści sześć
 • 21 – dwadzieścia jeden
 • 65 – sześćdziesiąt pięć
 • 17 – siedemnaście
 • 68 – sześćdziesiąt osiem
 • 32 – trzydzieści dwa
 • 5 – pięć (liczba z plusem)

Losowanie Multi Multi 20-09-2023, godz. 14:00

Numer losowania: 14844.
Multi Multi wyniki losowania z godziny 14:00.

 • 18 – osiemnaście
 • 25 – dwadzieścia pięć
 • 66 – sześćdziesiąt sześć
 • 4 – cztery
 • 75 – siedemdziesiąt pięć
 • 67 – sześćdziesiąt siedem
 • 50 – pięćdziesiąt
 • 46 – czterdzieści sześć
 • 62 – sześćdziesiąt dwa
 • 76 – siedemdziesiąt sześć
 • 63 – sześćdziesiąt trzy
 • 5 – pięć
 • 1 – jeden
 • 40 – czterdzieści
 • 28 – dwadzieścia osiem
 • 70 – siedemdziesiąt
 • 58 – pięćdziesiąt osiem
 • 51 – pięćdziesiąt jeden
 • 36 – trzydzieści sześć
 • 48 – czterdzieści osiem (liczba z plusem)

Losowanie Multi Multi 19-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 14843.
Multi Multi wyniki losowania z godziny 22:00.

 • 48 – czterdzieści osiem
 • 53 – pięćdziesiąt trzy
 • 38 – trzydzieści osiem
 • 78 – siedemdziesiąt osiem
 • 59 – pięćdziesiąt dziewięć
 • 36 – trzydzieści sześć
 • 72 – siedemdziesiąt dwa
 • 4 – cztery
 • 21 – dwadzieścia jeden
 • 39 – trzydzieści dziewięć
 • 17 – siedemnaście
 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 3 – trzy
 • 9 – dziewięć
 • 12 – dwanaście
 • 26 – dwadzieścia sześć
 • 28 – dwadzieścia osiem
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 30 – trzydzieści
 • 8 – osiem (liczba z plusem)

Losowanie Multi Multi 19-09-2023, godz. 14:00

Numer losowania: 14842.
Multi Multi wyniki losowania z godziny 14:00.

 • 10 – dziesięć
 • 42 – czterdzieści dwa
 • 68 – sześćdziesiąt osiem
 • 45 – czterdzieści pięć
 • 30 – trzydzieści
 • 37 – trzydzieści siedem
 • 17 – siedemnaście
 • 53 – pięćdziesiąt trzy
 • 28 – dwadzieścia osiem
 • 52 – pięćdziesiąt dwa
 • 75 – siedemdziesiąt pięć
 • 36 – trzydzieści sześć
 • 74 – siedemdziesiąt cztery
 • 1 – jeden
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 7 – siedem
 • 16 – szesnaście
 • 14 – czternaście
 • 11 – jedenaście
 • 18 – osiemnaście (liczba z plusem)

Losowanie Multi Multi 18-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 14841.
Multi Multi wyniki losowania z godziny 22:00.

 • 42 – czterdzieści dwa
 • 68 – sześćdziesiąt osiem
 • 4 – cztery
 • 18 – osiemnaście
 • 53 – pięćdziesiąt trzy
 • 32 – trzydzieści dwa
 • 7 – siedem
 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 21 – dwadzieścia jeden
 • 49 – czterdzieści dziewięć
 • 11 – jedenaście
 • 28 – dwadzieścia osiem
 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 56 – pięćdziesiąt sześć
 • 14 – czternaście
 • 17 – siedemnaście
 • 78 – siedemdziesiąt osiem
 • 48 – czterdzieści osiem
 • 50 – pięćdziesiąt
 • 45 – czterdzieści pięć (liczba z plusem)

Losowanie Multi Multi 18-09-2023, godz. 14:00

Numer losowania: 14840.
Multi Multi wyniki losowania z godziny 14:00.

 • 58 – pięćdziesiąt osiem
 • 36 – trzydzieści sześć
 • 51 – pięćdziesiąt jeden
 • 50 – pięćdziesiąt
 • 7 – siedem
 • 31 – trzydzieści jeden
 • 47 – czterdzieści siedem
 • 37 – trzydzieści siedem
 • 30 – trzydzieści
 • 5 – pięć
 • 53 – pięćdziesiąt trzy
 • 38 – trzydzieści osiem
 • 44 – czterdzieści cztery
 • 20 – dwadzieścia
 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 43 – czterdzieści trzy
 • 13 – trzynaście
 • 46 – czterdzieści sześć
 • 57 – pięćdziesiąt siedem
 • 52 – pięćdziesiąt dwa (liczba z plusem)

Losowanie Multi Multi 17-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 14839.
Multi Multi wyniki losowania z godziny 22:00.

 • 70 – siedemdziesiąt
 • 33 – trzydzieści trzy
 • 12 – dwanaście
 • 11 – jedenaście
 • 20 – dwadzieścia
 • 8 – osiem
 • 40 – czterdzieści
 • 36 – trzydzieści sześć
 • 74 – siedemdziesiąt cztery
 • 63 – sześćdziesiąt trzy
 • 5 – pięć
 • 4 – cztery
 • 37 – trzydzieści siedem
 • 38 – trzydzieści osiem
 • 30 – trzydzieści
 • 26 – dwadzieścia sześć
 • 50 – pięćdziesiąt
 • 19 – dziewiętnaście
 • 21 – dwadzieścia jeden
 • 65 – sześćdziesiąt pięć (liczba z plusem)

Losowanie Multi Multi 17-09-2023, godz. 14:00

Numer losowania: 14838.
Multi Multi wyniki losowania z godziny 14:00.

 • 63 – sześćdziesiąt trzy
 • 60 – sześćdziesiąt
 • 6 – sześć
 • 4 – cztery
 • 10 – dziesięć
 • 9 – dziewięć
 • 36 – trzydzieści sześć
 • 38 – trzydzieści osiem
 • 77 – siedemdziesiąt siedem
 • 17 – siedemnaście
 • 67 – sześćdziesiąt siedem
 • 43 – czterdzieści trzy
 • 69 – sześćdziesiąt dziewięć
 • 20 – dwadzieścia
 • 3 – trzy
 • 7 – siedem
 • 52 – pięćdziesiąt dwa
 • 15 – piętnaście
 • 30 – trzydzieści
 • 55 – pięćdziesiąt pięć (liczba z plusem)

Losowanie Multi Multi 16-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 14837.
Multi Multi wyniki losowania z godziny 22:00.

 • 66 – sześćdziesiąt sześć
 • 12 – dwanaście
 • 36 – trzydzieści sześć
 • 73 – siedemdziesiąt trzy
 • 70 – siedemdziesiąt
 • 33 – trzydzieści trzy
 • 13 – trzynaście
 • 58 – pięćdziesiąt osiem
 • 20 – dwadzieścia
 • 21 – dwadzieścia jeden
 • 72 – siedemdziesiąt dwa
 • 39 – trzydzieści dziewięć
 • 51 – pięćdziesiąt jeden
 • 47 – czterdzieści siedem
 • 5 – pięć
 • 74 – siedemdziesiąt cztery
 • 80 – osiemdziesiąt
 • 16 – szesnaście
 • 56 – pięćdziesiąt sześć
 • 77 – siedemdziesiąt siedem (liczba z plusem)

Losowanie Multi Multi 16-09-2023, godz. 14:00

Numer losowania: 14836.
Multi Multi wyniki losowania z godziny 14:00.

 • 69 – sześćdziesiąt dziewięć
 • 76 – siedemdziesiąt sześć
 • 57 – pięćdziesiąt siedem
 • 18 – osiemnaście
 • 63 – sześćdziesiąt trzy
 • 38 – trzydzieści osiem
 • 7 – siedem
 • 74 – siedemdziesiąt cztery
 • 33 – trzydzieści trzy
 • 66 – sześćdziesiąt sześć
 • 11 – jedenaście
 • 59 – pięćdziesiąt dziewięć
 • 25 – dwadzieścia pięć
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 45 – czterdzieści pięć
 • 12 – dwanaście
 • 52 – pięćdziesiąt dwa
 • 80 – osiemdziesiąt
 • 3 – trzy (liczba z plusem)

Losowanie Multi Multi 15-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 14835.
Multi Multi wyniki losowania z godziny 22:00.

 • 20 – dwadzieścia
 • 31 – trzydzieści jeden
 • 12 – dwanaście
 • 45 – czterdzieści pięć
 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 10 – dziesięć
 • 9 – dziewięć
 • 15 – piętnaście
 • 25 – dwadzieścia pięć
 • 54 – pięćdziesiąt cztery
 • 62 – sześćdziesiąt dwa
 • 32 – trzydzieści dwa
 • 37 – trzydzieści siedem
 • 71 – siedemdziesiąt jeden
 • 38 – trzydzieści osiem
 • 72 – siedemdziesiąt dwa
 • 34 – trzydzieści cztery
 • 57 – pięćdziesiąt siedem
 • 56 – pięćdziesiąt sześć
 • 17 – siedemnaście (liczba z plusem)

Losowanie Multi Multi 15-09-2023, godz. 14:00

Numer losowania: 14834.
Multi Multi wyniki losowania z godziny 14:00.

 • 80 – osiemdziesiąt
 • 77 – siedemdziesiąt siedem
 • 52 – pięćdziesiąt dwa
 • 12 – dwanaście
 • 21 – dwadzieścia jeden
 • 19 – dziewiętnaście
 • 44 – czterdzieści cztery
 • 47 – czterdzieści siedem
 • 25 – dwadzieścia pięć
 • 28 – dwadzieścia osiem
 • 30 – trzydzieści
 • 38 – trzydzieści osiem
 • 56 – pięćdziesiąt sześć
 • 46 – czterdzieści sześć
 • 59 – pięćdziesiąt dziewięć
 • 27 – dwadzieścia siedem
 • 74 – siedemdziesiąt cztery
 • 63 – sześćdziesiąt trzy
 • 62 – sześćdziesiąt dwa
 • 2 – dwa (liczba z plusem)

Losowanie Multi Multi 14-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 14833.
Multi Multi wyniki losowania z godziny 22:00.

 • 30 – trzydzieści
 • 54 – pięćdziesiąt cztery
 • 38 – trzydzieści osiem
 • 68 – sześćdziesiąt osiem
 • 77 – siedemdziesiąt siedem
 • 59 – pięćdziesiąt dziewięć
 • 51 – pięćdziesiąt jeden
 • 56 – pięćdziesiąt sześć
 • 80 – osiemdziesiąt
 • 69 – sześćdziesiąt dziewięć
 • 60 – sześćdziesiąt
 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 25 – dwadzieścia pięć
 • 42 – czterdzieści dwa
 • 32 – trzydzieści dwa
 • 62 – sześćdziesiąt dwa
 • 7 – siedem
 • 53 – pięćdziesiąt trzy
 • 12 – dwanaście
 • 39 – trzydzieści dziewięć (liczba z plusem)

Losowanie Multi Multi 14-09-2023, godz. 14:00

Numer losowania: 14832.
Multi Multi wyniki losowania z godziny 14:00.

 • 43 – czterdzieści trzy
 • 64 – sześćdziesiąt cztery
 • 11 – jedenaście
 • 35 – trzydzieści pięć
 • 65 – sześćdziesiąt pięć
 • 55 – pięćdziesiąt pięć
 • 50 – pięćdziesiąt
 • 34 – trzydzieści cztery
 • 63 – sześćdziesiąt trzy
 • 71 – siedemdziesiąt jeden
 • 33 – trzydzieści trzy
 • 20 – dwadzieścia
 • 69 – sześćdziesiąt dziewięć
 • 8 – osiem
 • 42 – czterdzieści dwa
 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 61 – sześćdziesiąt jeden
 • 44 – czterdzieści cztery
 • 57 – pięćdziesiąt siedem
 • 23 – dwadzieścia trzy (liczba z plusem)

Losowanie Multi Multi 13-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 14831.
Multi Multi wyniki losowania z godziny 22:00.

 • 57 – pięćdziesiąt siedem
 • 26 – dwadzieścia sześć
 • 71 – siedemdziesiąt jeden
 • 54 – pięćdziesiąt cztery
 • 60 – sześćdziesiąt
 • 56 – pięćdziesiąt sześć
 • 59 – pięćdziesiąt dziewięć
 • 78 – siedemdziesiąt osiem
 • 1 – jeden
 • 7 – siedem
 • 12 – dwanaście
 • 13 – trzynaście
 • 76 – siedemdziesiąt sześć
 • 55 – pięćdziesiąt pięć
 • 49 – czterdzieści dziewięć
 • 10 – dziesięć
 • 47 – czterdzieści siedem
 • 70 – siedemdziesiąt
 • 40 – czterdzieści
 • 74 – siedemdziesiąt cztery (liczba z plusem)

Losowanie Multi Multi 13-09-2023, godz. 14:00

Numer losowania: 14830.
Multi Multi wyniki losowania z godziny 14:00.

 • 61 – sześćdziesiąt jeden
 • 55 – pięćdziesiąt pięć
 • 43 – czterdzieści trzy
 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 46 – czterdzieści sześć
 • 79 – siedemdziesiąt dziewięć
 • 67 – sześćdziesiąt siedem
 • 40 – czterdzieści
 • 1 – jeden
 • 21 – dwadzieścia jeden
 • 39 – trzydzieści dziewięć
 • 9 – dziewięć
 • 11 – jedenaście
 • 58 – pięćdziesiąt osiem
 • 28 – dwadzieścia osiem
 • 51 – pięćdziesiąt jeden
 • 73 – siedemdziesiąt trzy
 • 41 – czterdzieści jeden
 • 16 – szesnaście
 • 30 – trzydzieści (liczba z plusem)

Losowanie Multi Multi 12-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 14829.
Multi Multi wyniki losowania z godziny 22:00.

 • 69 – sześćdziesiąt dziewięć
 • 78 – siedemdziesiąt osiem
 • 38 – trzydzieści osiem
 • 79 – siedemdziesiąt dziewięć
 • 56 – pięćdziesiąt sześć
 • 13 – trzynaście
 • 14 – czternaście
 • 70 – siedemdziesiąt
 • 42 – czterdzieści dwa
 • 63 – sześćdziesiąt trzy
 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 76 – siedemdziesiąt sześć
 • 74 – siedemdziesiąt cztery
 • 10 – dziesięć
 • 41 – czterdzieści jeden
 • 30 – trzydzieści
 • 36 – trzydzieści sześć
 • 3 – trzy
 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 75 – siedemdziesiąt pięć (liczba z plusem)

Losowanie Multi Multi 12-09-2023, godz. 14:00

Numer losowania: 14828.
Multi Multi wyniki losowania z godziny 14:00.

 • 33 – trzydzieści trzy
 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 14 – czternaście
 • 39 – trzydzieści dziewięć
 • 12 – dwanaście
 • 60 – sześćdziesiąt
 • 38 – trzydzieści osiem
 • 70 – siedemdziesiąt
 • 44 – czterdzieści cztery
 • 76 – siedemdziesiąt sześć
 • 13 – trzynaście
 • 68 – sześćdziesiąt osiem
 • 78 – siedemdziesiąt osiem
 • 16 – szesnaście
 • 77 – siedemdziesiąt siedem
 • 66 – sześćdziesiąt sześć
 • 2 – dwa
 • 5 – pięć
 • 62 – sześćdziesiąt dwa
 • 73 – siedemdziesiąt trzy (liczba z plusem)

Losowanie Multi Multi 11-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 14827.
Multi Multi wyniki losowania z godziny 22:00.

 • 48 – czterdzieści osiem
 • 20 – dwadzieścia
 • 80 – osiemdziesiąt
 • 3 – trzy
 • 44 – czterdzieści cztery
 • 36 – trzydzieści sześć
 • 18 – osiemnaście
 • 38 – trzydzieści osiem
 • 60 – sześćdziesiąt
 • 4 – cztery
 • 15 – piętnaście
 • 40 – czterdzieści
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 21 – dwadzieścia jeden
 • 25 – dwadzieścia pięć
 • 64 – sześćdziesiąt cztery
 • 74 – siedemdziesiąt cztery
 • 45 – czterdzieści pięć
 • 11 – jedenaście
 • 10 – dziesięć (liczba z plusem)

Losowanie Multi Multi 11-09-2023, godz. 14:00

Numer losowania: 14826.
Multi Multi wyniki losowania z godziny 14:00.

 • 26 – dwadzieścia sześć
 • 37 – trzydzieści siedem
 • 49 – czterdzieści dziewięć
 • 77 – siedemdziesiąt siedem
 • 20 – dwadzieścia
 • 14 – czternaście
 • 51 – pięćdziesiąt jeden
 • 55 – pięćdziesiąt pięć
 • 18 – osiemnaście
 • 1 – jeden
 • 33 – trzydzieści trzy
 • 4 – cztery
 • 53 – pięćdziesiąt trzy
 • 73 – siedemdziesiąt trzy
 • 10 – dziesięć
 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 52 – pięćdziesiąt dwa
 • 17 – siedemnaście
 • 21 – dwadzieścia jeden
 • 34 – trzydzieści cztery (liczba z plusem)

Kiedy odbywa się losowanie Multi Multi?

Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00.

Co to jest Multi Multi?

W Multi Multi to Ty decydujesz, o ile grasz, a możesz wygrać nawet 25 000 000 zł! Twoja wygrana zależy od tego, ile liczb wytypujesz, z jaką stawką zagrasz i czy dodasz opcję gry z Plusem. Jeśli grasz z Plusem i go trafisz, przysługuje Ci wyższa wygrana z tabeli Multi Multi Plus. Jeśli grasz z wyższą stawką, wygraną odczytaną z tabeli mnożysz przez wysokość stawki. Źródło: lotto.pl

Podsumowanie

Wylosowane liczby Multi Multi są często wielkiem zaskoczeniem dla grających. Każdy bowiem wierzy, że to właśnie tym razem los uśmiechnie się do niego. Rzeczywistość bywa jednak brutalna i zdecydowana większość nie wygrywa nic lub małe kwoty. Są jednak szczęśliwcy, którzy mają swój złoty strzał i wygrywają prawdziwe miliony złotych. Życzę wysokich wygranych, może tym razem los uśmiechnie się do Ciebie? Sprawdzaj aktualne wyniki losowania na naszej stronie.

Pozostałe wyniki losowań Lotto

Sprawdź pozostałe losowania gier Lotto:

Robert Michałowicz
Robert Michałowicz
Redaktor naczelny portalu informacyjnego Yedu. Dziennikarz, pasjonat nowych technologii, chętnie dzieli się swoją wiedzą na temat otaczającego świata.
RELATED ARTICLES

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

OSTATNIE ARTYKUŁY