środa, 17 lipca, 2024
No menu items!
Strona głównaWiadomościAktualne wyniki Ekstra Pensja, Ekstra Premia (dzisiejsze)

Aktualne wyniki Ekstra Pensja, Ekstra Premia (dzisiejsze)

Ostatnie losowanie Ekstra Pensja i Ekstra Premia odbyło się w dniu dzisiejszym. Czy będzie dla Ciebie dniem szczęścia i wielkiej wygranej w Lotto? Sprawdź czy wygrałeś i jakie liczby zostały wylosowane. Wyniki ostatniego losowania Ekstra Pensja i Ekstra Premia są następujące.

Losowanie EkstraPensja 25-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 2697.
Wyniki losowania z godziny 22:00.

  Wyniki Ekstra Pensja

 • 26 – dwadzieścia sześć
 • 33 – trzydzieści trzy
 • 11 – jedenaście
 • 32 – trzydzieści dwa
 • 15 – piętnaście
 • 2 – dwa (specjalna)
 • Wyniki Ekstra Premia

 • 32 – trzydzieści dwa
 • 20 – dwadzieścia
 • 4 – cztery
 • 31 – trzydzieści jeden
 • 35 – trzydzieści pięć
 • 4 – cztery (specjalna)

Losowanie EkstraPensja 24-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 2696.
Wyniki losowania z godziny 22:00.

  Wyniki Ekstra Pensja

 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 32 – trzydzieści dwa
 • 16 – szesnaście
 • 21 – dwadzieścia jeden
 • 12 – dwanaście
 • 1 – jeden (specjalna)
 • Wyniki Ekstra Premia

 • 34 – trzydzieści cztery
 • 18 – osiemnaście
 • 13 – trzynaście
 • 27 – dwadzieścia siedem
 • 4 – cztery
 • 1 – jeden (specjalna)

Losowanie EkstraPensja 23-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 2695.
Wyniki losowania z godziny 22:00.

  Wyniki Ekstra Pensja

 • 32 – trzydzieści dwa
 • 18 – osiemnaście
 • 10 – dziesięć
 • 2 – dwa
 • 28 – dwadzieścia osiem
 • 4 – cztery (specjalna)
 • Wyniki Ekstra Premia

 • 21 – dwadzieścia jeden
 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 32 – trzydzieści dwa
 • 35 – trzydzieści pięć
 • 27 – dwadzieścia siedem
 • 4 – cztery (specjalna)

Losowanie EkstraPensja 22-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 2694.
Wyniki losowania z godziny 22:00.

  Wyniki Ekstra Pensja

 • 8 – osiem
 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 18 – osiemnaście
 • 26 – dwadzieścia sześć
 • 6 – sześć
 • 1 – jeden (specjalna)
 • Wyniki Ekstra Premia

 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 6 – sześć
 • 34 – trzydzieści cztery
 • 26 – dwadzieścia sześć
 • 15 – piętnaście
 • 3 – trzy (specjalna)

Losowanie EkstraPensja 21-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 2693.
Wyniki losowania z godziny 22:00.

  Wyniki Ekstra Pensja

 • 19 – dziewiętnaście
 • 16 – szesnaście
 • 35 – trzydzieści pięć
 • 27 – dwadzieścia siedem
 • 6 – sześć
 • 3 – trzy (specjalna)
 • Wyniki Ekstra Premia

 • 32 – trzydzieści dwa
 • 2 – dwa
 • 13 – trzynaście
 • 26 – dwadzieścia sześć
 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 3 – trzy (specjalna)

Losowanie EkstraPensja 20-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 2692.
Wyniki losowania z godziny 22:00.

  Wyniki Ekstra Pensja

 • 10 – dziesięć
 • 12 – dwanaście
 • 31 – trzydzieści jeden
 • 6 – sześć
 • 13 – trzynaście
 • 4 – cztery (specjalna)
 • Wyniki Ekstra Premia

 • 21 – dwadzieścia jeden
 • 26 – dwadzieścia sześć
 • 10 – dziesięć
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 9 – dziewięć
 • 2 – dwa (specjalna)

Losowanie EkstraPensja 19-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 2691.
Wyniki losowania z godziny 22:00.

  Wyniki Ekstra Pensja

 • 31 – trzydzieści jeden
 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 32 – trzydzieści dwa
 • 5 – pięć
 • 30 – trzydzieści
 • 2 – dwa (specjalna)
 • Wyniki Ekstra Premia

 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 5 – pięć
 • 3 – trzy
 • 11 – jedenaście
 • 4 – cztery
 • 4 – cztery (specjalna)

Losowanie EkstraPensja 18-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 2690.
Wyniki losowania z godziny 22:00.

  Wyniki Ekstra Pensja

 • 27 – dwadzieścia siedem
 • 16 – szesnaście
 • 9 – dziewięć
 • 28 – dwadzieścia osiem
 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 1 – jeden (specjalna)
 • Wyniki Ekstra Premia

 • 8 – osiem
 • 10 – dziesięć
 • 16 – szesnaście
 • 4 – cztery
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 2 – dwa (specjalna)

Losowanie EkstraPensja 17-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 2689.
Wyniki losowania z godziny 22:00.

  Wyniki Ekstra Pensja

 • 16 – szesnaście
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 8 – osiem
 • 35 – trzydzieści pięć
 • 11 – jedenaście
 • 1 – jeden (specjalna)
 • Wyniki Ekstra Premia

 • 5 – pięć
 • 1 – jeden
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 21 – dwadzieścia jeden
 • 12 – dwanaście
 • 2 – dwa (specjalna)

Losowanie EkstraPensja 16-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 2688.
Wyniki losowania z godziny 22:00.

  Wyniki Ekstra Pensja

 • 27 – dwadzieścia siedem
 • 4 – cztery
 • 30 – trzydzieści
 • 15 – piętnaście
 • 12 – dwanaście
 • 2 – dwa (specjalna)
 • Wyniki Ekstra Premia

 • 10 – dziesięć
 • 9 – dziewięć
 • 18 – osiemnaście
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 26 – dwadzieścia sześć
 • 4 – cztery (specjalna)

Losowanie EkstraPensja 15-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 2687.
Wyniki losowania z godziny 22:00.

  Wyniki Ekstra Pensja

 • 10 – dziesięć
 • 11 – jedenaście
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 14 – czternaście
 • 4 – cztery (specjalna)
 • Wyniki Ekstra Premia

 • 35 – trzydzieści pięć
 • 16 – szesnaście
 • 31 – trzydzieści jeden
 • 34 – trzydzieści cztery
 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 4 – cztery (specjalna)

Losowanie EkstraPensja 14-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 2686.
Wyniki losowania z godziny 22:00.

  Wyniki Ekstra Pensja

 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 21 – dwadzieścia jeden
 • 13 – trzynaście
 • 28 – dwadzieścia osiem
 • 31 – trzydzieści jeden
 • 3 – trzy (specjalna)
 • Wyniki Ekstra Premia

 • 7 – siedem
 • 30 – trzydzieści
 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 6 – sześć
 • 2 – dwa
 • 3 – trzy (specjalna)

Losowanie EkstraPensja 13-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 2685.
Wyniki losowania z godziny 22:00.

  Wyniki Ekstra Pensja

 • 26 – dwadzieścia sześć
 • 11 – jedenaście
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 10 – dziesięć
 • 8 – osiem
 • 2 – dwa (specjalna)
 • Wyniki Ekstra Premia

 • 5 – pięć
 • 4 – cztery
 • 19 – dziewiętnaście
 • 11 – jedenaście
 • 28 – dwadzieścia osiem
 • 3 – trzy (specjalna)

Losowanie EkstraPensja 12-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 2684.
Wyniki losowania z godziny 22:00.

  Wyniki Ekstra Pensja

 • 8 – osiem
 • 16 – szesnaście
 • 34 – trzydzieści cztery
 • 33 – trzydzieści trzy
 • 30 – trzydzieści
 • 1 – jeden (specjalna)
 • Wyniki Ekstra Premia

 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 27 – dwadzieścia siedem
 • 35 – trzydzieści pięć
 • 5 – pięć
 • 34 – trzydzieści cztery
 • 2 – dwa (specjalna)

Losowanie EkstraPensja 11-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 2683.
Wyniki losowania z godziny 22:00.

  Wyniki Ekstra Pensja

 • 6 – sześć
 • 3 – trzy
 • 13 – trzynaście
 • 34 – trzydzieści cztery
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 2 – dwa (specjalna)
 • Wyniki Ekstra Premia

 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 27 – dwadzieścia siedem
 • 34 – trzydzieści cztery
 • 25 – dwadzieścia pięć
 • 16 – szesnaście
 • 4 – cztery (specjalna)

Kiedy odbywa się losowanie Ekstra Pensja?

Losowania Ekstra Pensji i Ekstra Premii odbywają się codziennie o godz. 22:00.

Co to jest Ekstra Pensja?

Wyobraź sobie, że dostajesz zupełnie za nic 5000 zł co miesiąc. I tak przez 20 lat. Albo że nagle ktoś nagradza Cię kwotą 100 000 zł. Z Ekstra Pensją to możliwe! Wybierasz 5 z 35 liczb oraz 1 z 4 liczb. Graj z Ekstra Premią, by Twoje liczby wzięły udział w dodatkowym losowaniu, w którym do wygrania jest 100 000 zł wypłacane od razu. Zwiększ stawkę, by grać o nawet 50 000 zł miesięcznie przez 20 lat, a w Ekstra Premii o 1 000 000 zł! Źródło: lotto.pl.

Podsumowanie

Wylosowane liczby zazwyczaj są wielkiem zaskoczeniem dla grających. Każdy bowiem wierzy, że to właśnie tym razem los uśmiechnie się do niego. Rzeczywistość bywa jednak brutalna i zdecydowana większość nie wygrywa nic. Są jednak szczęśliwcy, którzy mają swój złoty strzał i wygrywają prawdziwe miliony złotych. Życzę wysokich wygranych, może tym razem los uśmiechnie się do Ciebie? Sprawdzaj aktualne wyniki losowania na naszej stronie.

Pozostałe wyniki losowań Lotto

Sprawdź pozostałe losowania gier Lotto:

Robert Michałowicz
Robert Michałowicz
Redaktor naczelny portalu informacyjnego Yedu. Dziennikarz, pasjonat nowych technologii, chętnie dzieli się swoją wiedzą na temat otaczającego świata.
RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

OSTATNIE ARTYKUŁY