czwartek, 21 września, 2023
No menu items!
Strona głównaWiadomościAktualne wyniki Eurojackpot (dzisiejsze)

Aktualne wyniki Eurojackpot (dzisiejsze)

Czy wyniki Eurojackpot będą dla Ciebie szczęśliwe? Sprawdź czy wygrałeś i jakie liczby zostały wylosowane. Wyniki ostatnich losowań Eurojackpot są następujące.

Losowanie Eurojackpot 19-09-2023, godz. 20:15

Numer losowania: 392.
Eurojackpot wyniki losowania z godziny 20:15.

 • 39 – trzydzieści dziewięć
 • 38 – trzydzieści osiem
 • 8 – osiem
 • 26 – dwadzieścia sześć
 • 18 – osiemnaście
 • 4 – cztery (specjalna)
 • 12 – dwanaście (specjalna)

Losowanie Eurojackpot 15-09-2023, godz. 20:00

Numer losowania: 391.
Eurojackpot wyniki losowania z godziny 20:00.

 • 8 – osiem
 • 36 – trzydzieści sześć
 • 31 – trzydzieści jeden
 • 10 – dziesięć
 • 3 – trzy
 • 3 – trzy (specjalna)
 • 2 – dwa (specjalna)

Losowanie Eurojackpot 12-09-2023, godz. 20:15

Numer losowania: 390.
Eurojackpot wyniki losowania z godziny 20:15.

 • 50 – pięćdziesiąt
 • 5 – pięć
 • 45 – czterdzieści pięć
 • 43 – czterdzieści trzy
 • 13 – trzynaście
 • 10 – dziesięć (specjalna)
 • 1 – jeden (specjalna)

Losowanie Eurojackpot 08-09-2023, godz. 20:00

Numer losowania: 389.
Eurojackpot wyniki losowania z godziny 20:00.

 • 31 – trzydzieści jeden
 • 21 – dwadzieścia jeden
 • 49 – czterdzieści dziewięć
 • 46 – czterdzieści sześć
 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 6 – sześć (specjalna)
 • 5 – pięć (specjalna)

Losowanie Eurojackpot 05-09-2023, godz. 20:15

Numer losowania: 388.
Eurojackpot wyniki losowania z godziny 20:15.

 • 15 – piętnaście
 • 13 – trzynaście
 • 11 – jedenaście
 • 9 – dziewięć
 • 25 – dwadzieścia pięć
 • 4 – cztery (specjalna)
 • 9 – dziewięć (specjalna)

Losowanie Eurojackpot 01-09-2023, godz. 20:00

Numer losowania: 387.
Eurojackpot wyniki losowania z godziny 20:00.

 • 27 – dwadzieścia siedem
 • 1 – jeden
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 13 – trzynaście
 • 16 – szesnaście
 • 10 – dziesięć (specjalna)
 • 11 – jedenaście (specjalna)

Losowanie Eurojackpot 29-08-2023, godz. 20:15

Numer losowania: 386.
Eurojackpot wyniki losowania z godziny 20:15.

 • 39 – trzydzieści dziewięć
 • 20 – dwadzieścia
 • 42 – czterdzieści dwa
 • 14 – czternaście
 • 18 – osiemnaście
 • 9 – dziewięć (specjalna)
 • 6 – sześć (specjalna)

Losowanie Eurojackpot 25-08-2023, godz. 20:00

Numer losowania: 385.
Eurojackpot wyniki losowania z godziny 20:00.

 • 11 – jedenaście
 • 27 – dwadzieścia siedem
 • 5 – pięć
 • 2 – dwa
 • 38 – trzydzieści osiem
 • 12 – dwanaście (specjalna)
 • 10 – dziesięć (specjalna)

Losowanie Eurojackpot 22-08-2023, godz. 20:15

Numer losowania: 384.
Eurojackpot wyniki losowania z godziny 20:15.

 • 46 – czterdzieści sześć
 • 8 – osiem
 • 47 – czterdzieści siedem
 • 41 – czterdzieści jeden
 • 40 – czterdzieści
 • 11 – jedenaście (specjalna)
 • 3 – trzy (specjalna)

Losowanie Eurojackpot 18-08-2023, godz. 20:00

Numer losowania: 383.
Eurojackpot wyniki losowania z godziny 20:00.

 • 2 – dwa
 • 16 – szesnaście
 • 28 – dwadzieścia osiem
 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 46 – czterdzieści sześć
 • 8 – osiem (specjalna)
 • 4 – cztery (specjalna)

Losowanie Eurojackpot 15-08-2023, godz. 20:15

Numer losowania: 382.
Eurojackpot wyniki losowania z godziny 20:15.

 • 41 – czterdzieści jeden
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 21 – dwadzieścia jeden
 • 12 – dwanaście
 • 26 – dwadzieścia sześć
 • 5 – pięć (specjalna)
 • 6 – sześć (specjalna)

Losowanie Eurojackpot 11-08-2023, godz. 20:00

Numer losowania: 381.
Eurojackpot wyniki losowania z godziny 20:00.

 • 35 – trzydzieści pięć
 • 38 – trzydzieści osiem
 • 36 – trzydzieści sześć
 • 1 – jeden
 • 39 – trzydzieści dziewięć
 • 3 – trzy (specjalna)
 • 10 – dziesięć (specjalna)

Losowanie Eurojackpot 08-08-2023, godz. 20:15

Numer losowania: 380.
Eurojackpot wyniki losowania z godziny 20:15.

 • 25 – dwadzieścia pięć
 • 37 – trzydzieści siedem
 • 6 – sześć
 • 12 – dwanaście
 • 31 – trzydzieści jeden
 • 9 – dziewięć (specjalna)
 • 6 – sześć (specjalna)

Losowanie Eurojackpot 04-08-2023, godz. 20:00

Numer losowania: 379.
Eurojackpot wyniki losowania z godziny 20:00.

 • 19 – dziewiętnaście
 • 38 – trzydzieści osiem
 • 3 – trzy
 • 32 – trzydzieści dwa
 • 17 – siedemnaście
 • 7 – siedem (specjalna)
 • 6 – sześć (specjalna)

Losowanie Eurojackpot 01-08-2023, godz. 20:15

Numer losowania: 378.
Eurojackpot wyniki losowania z godziny 20:15.

 • 2 – dwa
 • 44 – czterdzieści cztery
 • 38 – trzydzieści osiem
 • 9 – dziewięć
 • 40 – czterdzieści
 • 11 – jedenaście (specjalna)
 • 5 – pięć (specjalna)

Losowanie Eurojackpot 28-07-2023, godz. 20:00

Numer losowania: 377.
Eurojackpot wyniki losowania z godziny 20:00.

 • 10 – dziesięć
 • 16 – szesnaście
 • 49 – czterdzieści dziewięć
 • 34 – trzydzieści cztery
 • 36 – trzydzieści sześć
 • 3 – trzy (specjalna)
 • 7 – siedem (specjalna)

Losowanie Eurojackpot 25-07-2023, godz. 20:15

Numer losowania: 376.
Eurojackpot wyniki losowania z godziny 20:15.

 • 9 – dziewięć
 • 39 – trzydzieści dziewięć
 • 11 – jedenaście
 • 20 – dwadzieścia
 • 3 – trzy
 • 2 – dwa (specjalna)
 • 3 – trzy (specjalna)

Losowanie Eurojackpot 21-07-2023, godz. 20:00

Numer losowania: 375.
Eurojackpot wyniki losowania z godziny 20:00.

 • 16 – szesnaście
 • 38 – trzydzieści osiem
 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 41 – czterdzieści jeden
 • 7 – siedem
 • 5 – pięć (specjalna)
 • 9 – dziewięć (specjalna)

Losowanie Eurojackpot 18-07-2023, godz. 20:15

Numer losowania: 374.
Eurojackpot wyniki losowania z godziny 20:15.

 • 40 – czterdzieści
 • 16 – szesnaście
 • 43 – czterdzieści trzy
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 14 – czternaście
 • 1 – jeden (specjalna)
 • 5 – pięć (specjalna)

Losowanie Eurojackpot 14-07-2023, godz. 20:00

Numer losowania: 373.
Eurojackpot wyniki losowania z godziny 20:00.

 • 50 – pięćdziesiąt
 • 2 – dwa
 • 31 – trzydzieści jeden
 • 12 – dwanaście
 • 4 – cztery
 • 8 – osiem (specjalna)
 • 6 – sześć (specjalna)

Losowanie Eurojackpot 11-07-2023, godz. 20:15

Numer losowania: 372.
Eurojackpot wyniki losowania z godziny 20:15.

 • 15 – piętnaście
 • 46 – czterdzieści sześć
 • 17 – siedemnaście
 • 11 – jedenaście
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 2 – dwa (specjalna)
 • 11 – jedenaście (specjalna)

Losowanie Eurojackpot 07-07-2023, godz. 20:00

Numer losowania: 371.
Eurojackpot wyniki losowania z godziny 20:00.

 • 41 – czterdzieści jeden
 • 40 – czterdzieści
 • 20 – dwadzieścia
 • 18 – osiemnaście
 • 9 – dziewięć
 • 9 – dziewięć (specjalna)
 • 3 – trzy (specjalna)

Losowanie Eurojackpot 04-07-2023, godz. 20:15

Numer losowania: 370.
Eurojackpot wyniki losowania z godziny 20:15.

 • 36 – trzydzieści sześć
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 39 – trzydzieści dziewięć
 • 21 – dwadzieścia jeden
 • 19 – dziewiętnaście
 • 12 – dwanaście (specjalna)
 • 5 – pięć (specjalna)

Losowanie Eurojackpot 30-06-2023, godz. 20:00

Numer losowania: 369.
Eurojackpot wyniki losowania z godziny 20:00.

 • 14 – czternaście
 • 3 – trzy
 • 43 – czterdzieści trzy
 • 41 – czterdzieści jeden
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 6 – sześć (specjalna)
 • 2 – dwa (specjalna)

Losowanie Eurojackpot 27-06-2023, godz. 20:15

Numer losowania: 368.
Eurojackpot wyniki losowania z godziny 20:15.

 • 7 – siedem
 • 10 – dziesięć
 • 47 – czterdzieści siedem
 • 13 – trzynaście
 • 34 – trzydzieści cztery
 • 5 – pięć (specjalna)
 • 9 – dziewięć (specjalna)

Losowanie Eurojackpot 23-06-2023, godz. 20:00

Numer losowania: 367.
Eurojackpot wyniki losowania z godziny 20:00.

 • 2 – dwa
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 18 – osiemnaście
 • 39 – trzydzieści dziewięć
 • 3 – trzy
 • 8 – osiem (specjalna)
 • 6 – sześć (specjalna)

Losowanie Eurojackpot 20-06-2023, godz. 20:15

Numer losowania: 366.
Eurojackpot wyniki losowania z godziny 20:15.

 • 18 – osiemnaście
 • 34 – trzydzieści cztery
 • 30 – trzydzieści
 • 48 – czterdzieści osiem
 • 9 – dziewięć
 • 7 – siedem (specjalna)
 • 1 – jeden (specjalna)

Losowanie Eurojackpot 16-06-2023, godz. 20:00

Numer losowania: 365.
Eurojackpot wyniki losowania z godziny 20:00.

 • 36 – trzydzieści sześć
 • 19 – dziewiętnaście
 • 42 – czterdzieści dwa
 • 33 – trzydzieści trzy
 • 5 – pięć
 • 7 – siedem (specjalna)
 • 12 – dwanaście (specjalna)

Losowanie Eurojackpot 13-06-2023, godz. 20:15

Numer losowania: 364.
Eurojackpot wyniki losowania z godziny 20:15.

 • 47 – czterdzieści siedem
 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 32 – trzydzieści dwa
 • 46 – czterdzieści sześć
 • 11 – jedenaście
 • 5 – pięć (specjalna)
 • 7 – siedem (specjalna)

Losowanie Eurojackpot 09-06-2023, godz. 20:00

Numer losowania: 363.
Eurojackpot wyniki losowania z godziny 20:00.

 • 13 – trzynaście
 • 46 – czterdzieści sześć
 • 8 – osiem
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 35 – trzydzieści pięć
 • 8 – osiem (specjalna)
 • 6 – sześć (specjalna)

Kiedy odbywa się losowanie Eurojackpot?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek między 20:15 a 21:00 i piątek między 20:00 a 21:00.

Co to jest Eurojackpot?

O takiej wygranej Ci się nie śniło. Takich pieniędzy jeszcze nie widziałeś. Wielomilionowe wygrane w Eurojackpot przyspieszają bicie serca milionów ludzi. W grze bierze udział 18 państw europejskich, w tym Polska. Typujesz 5 z 50 liczb oraz 2 z 12 liczb i grasz o niewyobrażalne pieniądze – nawet ponad pół miliarda złotych! W grze występuje aż 12 stopni wygranych. Źródło: lotto.pl.

Podsumowanie

Wylosowane liczby zazwyczaj są wielkiem zaskoczeniem dla grających. Każdy bowiem wierzy, że to właśnie tym razem los uśmiechnie się do niego. Rzeczywistość bywa jednak brutalna i zdecydowana większość nie wygrywa nic. Są jednak szczęśliwcy, którzy mają swój złoty strzał i wygrywają prawdziwe miliony złotych. Życzę wysokich wygranych, może tym razem los uśmiechnie się do Ciebie? Sprawdzaj aktualne wyniki losowania na naszej stronie.

Pozostałe wyniki losowań Lotto

Sprawdź pozostałe losowania gier Lotto:

Robert Michałowicz
Robert Michałowicz
Redaktor naczelny portalu informacyjnego Yedu. Dziennikarz, pasjonat nowych technologii, chętnie dzieli się swoją wiedzą na temat otaczającego świata.
RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

OSTATNIE ARTYKUŁY