czwartek, 18 kwietnia, 2024
No menu items!
Strona głównaWiadomościAktualne wyniki Keno (dzisiejsze)

Aktualne wyniki Keno (dzisiejsze)

Czy dzisiejszy dzień będzie dla Ciebie dniem wielkiej wygranej w Keno? Sprawdź czy wygrałeś oraz jakie liczby zostały wylosowane w ostatnich grach. Wyniki ostatnich losowań są następujące.

Losowanie Keno 18-04-2024, godz. 08:46

Numer losowania: 1278006.
Keno wyniki losowania z godziny 08:46.
Mnożnik: x5.

 • 3 – trzy
 • 5 – pięć
 • 10 – dziesięć
 • 14 – czternaście
 • 20 – dwadzieścia
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 30 – trzydzieści
 • 32 – trzydzieści dwa
 • 33 – trzydzieści trzy
 • 34 – trzydzieści cztery
 • 43 – czterdzieści trzy
 • 45 – czterdzieści pięć
 • 46 – czterdzieści sześć
 • 48 – czterdzieści osiem
 • 57 – pięćdziesiąt siedem
 • 63 – sześćdziesiąt trzy
 • 64 – sześćdziesiąt cztery
 • 68 – sześćdziesiąt osiem
 • 69 – sześćdziesiąt dziewięć

Losowanie Keno 18-04-2024, godz. 08:42

Numer losowania: 1278005.
Keno wyniki losowania z godziny 08:42.
Mnożnik: x5.

 • 2 – dwa
 • 9 – dziewięć
 • 11 – jedenaście
 • 13 – trzynaście
 • 14 – czternaście
 • 20 – dwadzieścia
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 26 – dwadzieścia sześć
 • 27 – dwadzieścia siedem
 • 30 – trzydzieści
 • 33 – trzydzieści trzy
 • 38 – trzydzieści osiem
 • 42 – czterdzieści dwa
 • 43 – czterdzieści trzy
 • 48 – czterdzieści osiem
 • 49 – czterdzieści dziewięć
 • 57 – pięćdziesiąt siedem
 • 62 – sześćdziesiąt dwa
 • 64 – sześćdziesiąt cztery
 • 69 – sześćdziesiąt dziewięć

Losowanie Keno 18-04-2024, godz. 08:38

Numer losowania: 1278004.
Keno wyniki losowania z godziny 08:38.
Mnożnik: x2.

 • 7 – siedem
 • 9 – dziewięć
 • 14 – czternaście
 • 16 – szesnaście
 • 19 – dziewiętnaście
 • 20 – dwadzieścia
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 27 – dwadzieścia siedem
 • 28 – dwadzieścia osiem
 • 33 – trzydzieści trzy
 • 35 – trzydzieści pięć
 • 38 – trzydzieści osiem
 • 46 – czterdzieści sześć
 • 47 – czterdzieści siedem
 • 50 – pięćdziesiąt
 • 53 – pięćdziesiąt trzy
 • 54 – pięćdziesiąt cztery
 • 58 – pięćdziesiąt osiem
 • 60 – sześćdziesiąt
 • 61 – sześćdziesiąt jeden

Losowanie Keno 18-04-2024, godz. 08:34

Numer losowania: 1278003.
Keno wyniki losowania z godziny 08:34.
Mnożnik: x1.

 • 5 – pięć
 • 11 – jedenaście
 • 13 – trzynaście
 • 16 – szesnaście
 • 21 – dwadzieścia jeden
 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 28 – dwadzieścia osiem
 • 36 – trzydzieści sześć
 • 37 – trzydzieści siedem
 • 38 – trzydzieści osiem
 • 45 – czterdzieści pięć
 • 50 – pięćdziesiąt
 • 52 – pięćdziesiąt dwa
 • 54 – pięćdziesiąt cztery
 • 57 – pięćdziesiąt siedem
 • 62 – sześćdziesiąt dwa
 • 66 – sześćdziesiąt sześć
 • 67 – sześćdziesiąt siedem
 • 68 – sześćdziesiąt osiem
 • 69 – sześćdziesiąt dziewięć

Losowanie Keno 18-04-2024, godz. 08:30

Numer losowania: 1278002.
Keno wyniki losowania z godziny 08:30.
Mnożnik: x1.

 • 2 – dwa
 • 4 – cztery
 • 9 – dziewięć
 • 11 – jedenaście
 • 13 – trzynaście
 • 18 – osiemnaście
 • 21 – dwadzieścia jeden
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 32 – trzydzieści dwa
 • 36 – trzydzieści sześć
 • 38 – trzydzieści osiem
 • 42 – czterdzieści dwa
 • 44 – czterdzieści cztery
 • 51 – pięćdziesiąt jeden
 • 53 – pięćdziesiąt trzy
 • 63 – sześćdziesiąt trzy
 • 65 – sześćdziesiąt pięć
 • 67 – sześćdziesiąt siedem
 • 69 – sześćdziesiąt dziewięć

Losowanie Keno 18-04-2024, godz. 08:26

Numer losowania: 1278001.
Keno wyniki losowania z godziny 08:26.
Mnożnik: x4.

 • 1 – jeden
 • 3 – trzy
 • 7 – siedem
 • 9 – dziewięć
 • 20 – dwadzieścia
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 26 – dwadzieścia sześć
 • 34 – trzydzieści cztery
 • 35 – trzydzieści pięć
 • 37 – trzydzieści siedem
 • 39 – trzydzieści dziewięć
 • 41 – czterdzieści jeden
 • 44 – czterdzieści cztery
 • 45 – czterdzieści pięć
 • 47 – czterdzieści siedem
 • 51 – pięćdziesiąt jeden
 • 55 – pięćdziesiąt pięć
 • 56 – pięćdziesiąt sześć
 • 58 – pięćdziesiąt osiem
 • 65 – sześćdziesiąt pięć

Losowanie Keno 18-04-2024, godz. 08:22

Numer losowania: 1278000.
Keno wyniki losowania z godziny 08:22.
Mnożnik: x1.

 • 3 – trzy
 • 10 – dziesięć
 • 16 – szesnaście
 • 17 – siedemnaście
 • 18 – osiemnaście
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 26 – dwadzieścia sześć
 • 31 – trzydzieści jeden
 • 34 – trzydzieści cztery
 • 37 – trzydzieści siedem
 • 38 – trzydzieści osiem
 • 39 – trzydzieści dziewięć
 • 42 – czterdzieści dwa
 • 46 – czterdzieści sześć
 • 52 – pięćdziesiąt dwa
 • 54 – pięćdziesiąt cztery
 • 59 – pięćdziesiąt dziewięć
 • 65 – sześćdziesiąt pięć
 • 70 – siedemdziesiąt

Losowanie Keno 18-04-2024, godz. 08:18

Numer losowania: 1277999.
Keno wyniki losowania z godziny 08:18.
Mnożnik: x2.

 • 1 – jeden
 • 3 – trzy
 • 11 – jedenaście
 • 15 – piętnaście
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 27 – dwadzieścia siedem
 • 28 – dwadzieścia osiem
 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 30 – trzydzieści
 • 34 – trzydzieści cztery
 • 36 – trzydzieści sześć
 • 37 – trzydzieści siedem
 • 42 – czterdzieści dwa
 • 50 – pięćdziesiąt
 • 51 – pięćdziesiąt jeden
 • 52 – pięćdziesiąt dwa
 • 53 – pięćdziesiąt trzy
 • 63 – sześćdziesiąt trzy
 • 66 – sześćdziesiąt sześć
 • 67 – sześćdziesiąt siedem

Losowanie Keno 18-04-2024, godz. 08:14

Numer losowania: 1277998.
Keno wyniki losowania z godziny 08:14.
Mnożnik: x2.

 • 2 – dwa
 • 3 – trzy
 • 5 – pięć
 • 6 – sześć
 • 8 – osiem
 • 11 – jedenaście
 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 33 – trzydzieści trzy
 • 34 – trzydzieści cztery
 • 36 – trzydzieści sześć
 • 37 – trzydzieści siedem
 • 39 – trzydzieści dziewięć
 • 44 – czterdzieści cztery
 • 48 – czterdzieści osiem
 • 59 – pięćdziesiąt dziewięć
 • 60 – sześćdziesiąt
 • 62 – sześćdziesiąt dwa
 • 64 – sześćdziesiąt cztery
 • 65 – sześćdziesiąt pięć
 • 66 – sześćdziesiąt sześć

Losowanie Keno 18-04-2024, godz. 08:10

Numer losowania: 1277997.
Keno wyniki losowania z godziny 08:10.
Mnożnik: x1.

 • 5 – pięć
 • 8 – osiem
 • 18 – osiemnaście
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 25 – dwadzieścia pięć
 • 28 – dwadzieścia osiem
 • 30 – trzydzieści
 • 35 – trzydzieści pięć
 • 38 – trzydzieści osiem
 • 39 – trzydzieści dziewięć
 • 43 – czterdzieści trzy
 • 45 – czterdzieści pięć
 • 47 – czterdzieści siedem
 • 51 – pięćdziesiąt jeden
 • 52 – pięćdziesiąt dwa
 • 60 – sześćdziesiąt
 • 64 – sześćdziesiąt cztery
 • 67 – sześćdziesiąt siedem
 • 69 – sześćdziesiąt dziewięć
 • 70 – siedemdziesiąt

Losowanie Keno 18-04-2024, godz. 08:06

Numer losowania: 1277996.
Keno wyniki losowania z godziny 08:06.
Mnożnik: x1.

 • 1 – jeden
 • 5 – pięć
 • 6 – sześć
 • 10 – dziesięć
 • 12 – dwanaście
 • 14 – czternaście
 • 17 – siedemnaście
 • 18 – osiemnaście
 • 28 – dwadzieścia osiem
 • 32 – trzydzieści dwa
 • 34 – trzydzieści cztery
 • 35 – trzydzieści pięć
 • 39 – trzydzieści dziewięć
 • 41 – czterdzieści jeden
 • 43 – czterdzieści trzy
 • 55 – pięćdziesiąt pięć
 • 63 – sześćdziesiąt trzy
 • 65 – sześćdziesiąt pięć
 • 67 – sześćdziesiąt siedem
 • 69 – sześćdziesiąt dziewięć

Losowanie Keno 18-04-2024, godz. 08:02

Numer losowania: 1277995.
Keno wyniki losowania z godziny 08:02.
Mnożnik: x4.

 • 3 – trzy
 • 8 – osiem
 • 9 – dziewięć
 • 11 – jedenaście
 • 13 – trzynaście
 • 14 – czternaście
 • 15 – piętnaście
 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 31 – trzydzieści jeden
 • 35 – trzydzieści pięć
 • 37 – trzydzieści siedem
 • 43 – czterdzieści trzy
 • 44 – czterdzieści cztery
 • 51 – pięćdziesiąt jeden
 • 53 – pięćdziesiąt trzy
 • 57 – pięćdziesiąt siedem
 • 58 – pięćdziesiąt osiem
 • 59 – pięćdziesiąt dziewięć
 • 62 – sześćdziesiąt dwa
 • 65 – sześćdziesiąt pięć

Losowanie Keno 18-04-2024, godz. 07:58

Numer losowania: 1277994.
Keno wyniki losowania z godziny 07:58.
Mnożnik: x1.

 • 10 – dziesięć
 • 11 – jedenaście
 • 14 – czternaście
 • 21 – dwadzieścia jeden
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 25 – dwadzieścia pięć
 • 26 – dwadzieścia sześć
 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 35 – trzydzieści pięć
 • 37 – trzydzieści siedem
 • 40 – czterdzieści
 • 43 – czterdzieści trzy
 • 48 – czterdzieści osiem
 • 49 – czterdzieści dziewięć
 • 51 – pięćdziesiąt jeden
 • 54 – pięćdziesiąt cztery
 • 59 – pięćdziesiąt dziewięć
 • 61 – sześćdziesiąt jeden
 • 65 – sześćdziesiąt pięć
 • 67 – sześćdziesiąt siedem

Losowanie Keno 18-04-2024, godz. 07:54

Numer losowania: 1277993.
Keno wyniki losowania z godziny 07:54.
Mnożnik: x2.

 • 5 – pięć
 • 6 – sześć
 • 12 – dwanaście
 • 17 – siedemnaście
 • 19 – dziewiętnaście
 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 26 – dwadzieścia sześć
 • 27 – dwadzieścia siedem
 • 28 – dwadzieścia osiem
 • 32 – trzydzieści dwa
 • 35 – trzydzieści pięć
 • 39 – trzydzieści dziewięć
 • 41 – czterdzieści jeden
 • 42 – czterdzieści dwa
 • 46 – czterdzieści sześć
 • 56 – pięćdziesiąt sześć
 • 58 – pięćdziesiąt osiem
 • 61 – sześćdziesiąt jeden
 • 62 – sześćdziesiąt dwa
 • 67 – sześćdziesiąt siedem

Losowanie Keno 18-04-2024, godz. 07:50

Numer losowania: 1277992.
Keno wyniki losowania z godziny 07:50.
Mnożnik: x10.

 • 11 – jedenaście
 • 12 – dwanaście
 • 14 – czternaście
 • 17 – siedemnaście
 • 18 – osiemnaście
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 27 – dwadzieścia siedem
 • 28 – dwadzieścia osiem
 • 31 – trzydzieści jeden
 • 33 – trzydzieści trzy
 • 40 – czterdzieści
 • 45 – czterdzieści pięć
 • 48 – czterdzieści osiem
 • 50 – pięćdziesiąt
 • 56 – pięćdziesiąt sześć
 • 58 – pięćdziesiąt osiem
 • 61 – sześćdziesiąt jeden
 • 64 – sześćdziesiąt cztery
 • 69 – sześćdziesiąt dziewięć
 • 70 – siedemdziesiąt

Losowanie Keno 18-04-2024, godz. 07:46

Numer losowania: 1277991.
Keno wyniki losowania z godziny 07:46.
Mnożnik: x1.

 • 2 – dwa
 • 3 – trzy
 • 4 – cztery
 • 13 – trzynaście
 • 14 – czternaście
 • 18 – osiemnaście
 • 20 – dwadzieścia
 • 26 – dwadzieścia sześć
 • 27 – dwadzieścia siedem
 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 31 – trzydzieści jeden
 • 35 – trzydzieści pięć
 • 47 – czterdzieści siedem
 • 51 – pięćdziesiąt jeden
 • 56 – pięćdziesiąt sześć
 • 57 – pięćdziesiąt siedem
 • 58 – pięćdziesiąt osiem
 • 61 – sześćdziesiąt jeden
 • 63 – sześćdziesiąt trzy
 • 66 – sześćdziesiąt sześć

Losowanie Keno 18-04-2024, godz. 07:42

Numer losowania: 1277990.
Keno wyniki losowania z godziny 07:42.
Mnożnik: x1.

 • 10 – dziesięć
 • 13 – trzynaście
 • 15 – piętnaście
 • 20 – dwadzieścia
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 32 – trzydzieści dwa
 • 35 – trzydzieści pięć
 • 39 – trzydzieści dziewięć
 • 42 – czterdzieści dwa
 • 49 – czterdzieści dziewięć
 • 53 – pięćdziesiąt trzy
 • 54 – pięćdziesiąt cztery
 • 56 – pięćdziesiąt sześć
 • 57 – pięćdziesiąt siedem
 • 58 – pięćdziesiąt osiem
 • 60 – sześćdziesiąt
 • 63 – sześćdziesiąt trzy
 • 68 – sześćdziesiąt osiem
 • 69 – sześćdziesiąt dziewięć

Losowanie Keno 18-04-2024, godz. 07:38

Numer losowania: 1277989.
Keno wyniki losowania z godziny 07:38.
Mnożnik: x2.

 • 2 – dwa
 • 3 – trzy
 • 5 – pięć
 • 6 – sześć
 • 8 – osiem
 • 13 – trzynaście
 • 16 – szesnaście
 • 18 – osiemnaście
 • 19 – dziewiętnaście
 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 33 – trzydzieści trzy
 • 40 – czterdzieści
 • 42 – czterdzieści dwa
 • 44 – czterdzieści cztery
 • 45 – czterdzieści pięć
 • 54 – pięćdziesiąt cztery
 • 55 – pięćdziesiąt pięć
 • 57 – pięćdziesiąt siedem
 • 64 – sześćdziesiąt cztery
 • 65 – sześćdziesiąt pięć

Losowanie Keno 18-04-2024, godz. 07:34

Numer losowania: 1277988.
Keno wyniki losowania z godziny 07:34.
Mnożnik: x3.

 • 4 – cztery
 • 9 – dziewięć
 • 15 – piętnaście
 • 17 – siedemnaście
 • 19 – dziewiętnaście
 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 32 – trzydzieści dwa
 • 33 – trzydzieści trzy
 • 34 – trzydzieści cztery
 • 35 – trzydzieści pięć
 • 42 – czterdzieści dwa
 • 44 – czterdzieści cztery
 • 46 – czterdzieści sześć
 • 57 – pięćdziesiąt siedem
 • 62 – sześćdziesiąt dwa
 • 66 – sześćdziesiąt sześć
 • 67 – sześćdziesiąt siedem

Losowanie Keno 18-04-2024, godz. 07:30

Numer losowania: 1277987.
Keno wyniki losowania z godziny 07:30.
Mnożnik: x2.

 • 4 – cztery
 • 7 – siedem
 • 12 – dwanaście
 • 14 – czternaście
 • 19 – dziewiętnaście
 • 26 – dwadzieścia sześć
 • 27 – dwadzieścia siedem
 • 36 – trzydzieści sześć
 • 42 – czterdzieści dwa
 • 43 – czterdzieści trzy
 • 48 – czterdzieści osiem
 • 50 – pięćdziesiąt
 • 56 – pięćdziesiąt sześć
 • 59 – pięćdziesiąt dziewięć
 • 60 – sześćdziesiąt
 • 62 – sześćdziesiąt dwa
 • 63 – sześćdziesiąt trzy
 • 66 – sześćdziesiąt sześć
 • 67 – sześćdziesiąt siedem
 • 70 – siedemdziesiąt

Losowanie Keno 18-04-2024, godz. 07:26

Numer losowania: 1277986.
Keno wyniki losowania z godziny 07:26.
Mnożnik: x1.

 • 2 – dwa
 • 5 – pięć
 • 6 – sześć
 • 13 – trzynaście
 • 15 – piętnaście
 • 16 – szesnaście
 • 20 – dwadzieścia
 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 30 – trzydzieści
 • 31 – trzydzieści jeden
 • 33 – trzydzieści trzy
 • 36 – trzydzieści sześć
 • 38 – trzydzieści osiem
 • 49 – czterdzieści dziewięć
 • 52 – pięćdziesiąt dwa
 • 54 – pięćdziesiąt cztery
 • 56 – pięćdziesiąt sześć
 • 57 – pięćdziesiąt siedem
 • 60 – sześćdziesiąt
 • 68 – sześćdziesiąt osiem

Losowanie Keno 18-04-2024, godz. 07:22

Numer losowania: 1277985.
Keno wyniki losowania z godziny 07:22.
Mnożnik: x2.

 • 2 – dwa
 • 3 – trzy
 • 5 – pięć
 • 10 – dziesięć
 • 11 – jedenaście
 • 13 – trzynaście
 • 14 – czternaście
 • 20 – dwadzieścia
 • 25 – dwadzieścia pięć
 • 26 – dwadzieścia sześć
 • 27 – dwadzieścia siedem
 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 33 – trzydzieści trzy
 • 37 – trzydzieści siedem
 • 49 – czterdzieści dziewięć
 • 52 – pięćdziesiąt dwa
 • 62 – sześćdziesiąt dwa
 • 64 – sześćdziesiąt cztery
 • 66 – sześćdziesiąt sześć
 • 70 – siedemdziesiąt

Losowanie Keno 18-04-2024, godz. 07:18

Numer losowania: 1277984.
Keno wyniki losowania z godziny 07:18.
Mnożnik: x3.

 • 3 – trzy
 • 5 – pięć
 • 6 – sześć
 • 11 – jedenaście
 • 12 – dwanaście
 • 13 – trzynaście
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 30 – trzydzieści
 • 32 – trzydzieści dwa
 • 33 – trzydzieści trzy
 • 36 – trzydzieści sześć
 • 41 – czterdzieści jeden
 • 42 – czterdzieści dwa
 • 50 – pięćdziesiąt
 • 60 – sześćdziesiąt
 • 61 – sześćdziesiąt jeden
 • 62 – sześćdziesiąt dwa
 • 65 – sześćdziesiąt pięć
 • 70 – siedemdziesiąt

Losowanie Keno 18-04-2024, godz. 07:14

Numer losowania: 1277983.
Keno wyniki losowania z godziny 07:14.
Mnożnik: x1.

 • 2 – dwa
 • 5 – pięć
 • 6 – sześć
 • 8 – osiem
 • 9 – dziewięć
 • 10 – dziesięć
 • 14 – czternaście
 • 15 – piętnaście
 • 18 – osiemnaście
 • 19 – dziewiętnaście
 • 36 – trzydzieści sześć
 • 37 – trzydzieści siedem
 • 46 – czterdzieści sześć
 • 52 – pięćdziesiąt dwa
 • 53 – pięćdziesiąt trzy
 • 60 – sześćdziesiąt
 • 62 – sześćdziesiąt dwa
 • 65 – sześćdziesiąt pięć
 • 67 – sześćdziesiąt siedem
 • 68 – sześćdziesiąt osiem

Losowanie Keno 18-04-2024, godz. 07:10

Numer losowania: 1277982.
Keno wyniki losowania z godziny 07:10.
Mnożnik: x1.

 • 2 – dwa
 • 4 – cztery
 • 12 – dwanaście
 • 15 – piętnaście
 • 19 – dziewiętnaście
 • 20 – dwadzieścia
 • 21 – dwadzieścia jeden
 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 27 – dwadzieścia siedem
 • 31 – trzydzieści jeden
 • 34 – trzydzieści cztery
 • 36 – trzydzieści sześć
 • 38 – trzydzieści osiem
 • 41 – czterdzieści jeden
 • 47 – czterdzieści siedem
 • 48 – czterdzieści osiem
 • 49 – czterdzieści dziewięć
 • 55 – pięćdziesiąt pięć
 • 67 – sześćdziesiąt siedem
 • 69 – sześćdziesiąt dziewięć

Losowanie Keno 18-04-2024, godz. 07:06

Numer losowania: 1277981.
Keno wyniki losowania z godziny 07:06.
Mnożnik: x2.

 • 5 – pięć
 • 7 – siedem
 • 9 – dziewięć
 • 14 – czternaście
 • 20 – dwadzieścia
 • 25 – dwadzieścia pięć
 • 26 – dwadzieścia sześć
 • 27 – dwadzieścia siedem
 • 32 – trzydzieści dwa
 • 33 – trzydzieści trzy
 • 35 – trzydzieści pięć
 • 37 – trzydzieści siedem
 • 42 – czterdzieści dwa
 • 46 – czterdzieści sześć
 • 49 – czterdzieści dziewięć
 • 54 – pięćdziesiąt cztery
 • 58 – pięćdziesiąt osiem
 • 59 – pięćdziesiąt dziewięć
 • 60 – sześćdziesiąt
 • 64 – sześćdziesiąt cztery

Losowanie Keno 18-04-2024, godz. 07:02

Numer losowania: 1277980.
Keno wyniki losowania z godziny 07:02.
Mnożnik: x2.

 • 2 – dwa
 • 4 – cztery
 • 5 – pięć
 • 8 – osiem
 • 10 – dziesięć
 • 14 – czternaście
 • 15 – piętnaście
 • 16 – szesnaście
 • 20 – dwadzieścia
 • 21 – dwadzieścia jeden
 • 25 – dwadzieścia pięć
 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 35 – trzydzieści pięć
 • 39 – trzydzieści dziewięć
 • 49 – czterdzieści dziewięć
 • 51 – pięćdziesiąt jeden
 • 52 – pięćdziesiąt dwa
 • 57 – pięćdziesiąt siedem
 • 59 – pięćdziesiąt dziewięć
 • 64 – sześćdziesiąt cztery

Losowanie Keno 18-04-2024, godz. 06:58

Numer losowania: 1277979.
Keno wyniki losowania z godziny 06:58.
Mnożnik: x1.

 • 2 – dwa
 • 11 – jedenaście
 • 12 – dwanaście
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 26 – dwadzieścia sześć
 • 27 – dwadzieścia siedem
 • 29 – dwadzieścia dziewięć
 • 30 – trzydzieści
 • 35 – trzydzieści pięć
 • 36 – trzydzieści sześć
 • 37 – trzydzieści siedem
 • 38 – trzydzieści osiem
 • 50 – pięćdziesiąt
 • 51 – pięćdziesiąt jeden
 • 54 – pięćdziesiąt cztery
 • 59 – pięćdziesiąt dziewięć
 • 61 – sześćdziesiąt jeden
 • 65 – sześćdziesiąt pięć
 • 68 – sześćdziesiąt osiem
 • 70 – siedemdziesiąt

Losowanie Keno 18-04-2024, godz. 06:54

Numer losowania: 1277978.
Keno wyniki losowania z godziny 06:54.
Mnożnik: x2.

 • 5 – pięć
 • 6 – sześć
 • 11 – jedenaście
 • 12 – dwanaście
 • 13 – trzynaście
 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 25 – dwadzieścia pięć
 • 35 – trzydzieści pięć
 • 36 – trzydzieści sześć
 • 39 – trzydzieści dziewięć
 • 43 – czterdzieści trzy
 • 48 – czterdzieści osiem
 • 49 – czterdzieści dziewięć
 • 52 – pięćdziesiąt dwa
 • 62 – sześćdziesiąt dwa
 • 63 – sześćdziesiąt trzy
 • 65 – sześćdziesiąt pięć
 • 66 – sześćdziesiąt sześć
 • 69 – sześćdziesiąt dziewięć
 • 70 – siedemdziesiąt

Losowanie Keno 18-04-2024, godz. 06:50

Numer losowania: 1277977.
Keno wyniki losowania z godziny 06:50.
Mnożnik: x2.

 • 4 – cztery
 • 5 – pięć
 • 17 – siedemnaście
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 26 – dwadzieścia sześć
 • 27 – dwadzieścia siedem
 • 33 – trzydzieści trzy
 • 35 – trzydzieści pięć
 • 38 – trzydzieści osiem
 • 39 – trzydzieści dziewięć
 • 40 – czterdzieści
 • 48 – czterdzieści osiem
 • 51 – pięćdziesiąt jeden
 • 52 – pięćdziesiąt dwa
 • 53 – pięćdziesiąt trzy
 • 57 – pięćdziesiąt siedem
 • 58 – pięćdziesiąt osiem
 • 59 – pięćdziesiąt dziewięć
 • 60 – sześćdziesiąt
 • 65 – sześćdziesiąt pięć

Kiedy odbywa się losowanie Keno?

Losowania Keno odbywają się codziennie co 4 minuty w godz. 6:34-23:54.

Co to jest Keno?

W życiu ważne są tylko chwile. Dlatego w Keno nie musisz czekać. Co 4 minuty możesz wygrać nawet 20 000 000 zł! Typujesz od 1 do 10 liczb w zakładzie – im więcej liczb, tym wyższa wygrana. Nie trafiłeś żadnej liczby? I tak sprawdź kupon. Keno to jedyna gra, w której można wygrać nawet przy braku trafień. 261 losowań dziennie – temu rytmowi nie oprze się nikt! Źródło: lotto.pl.

Podsumowanie

Wylosowane liczby zazwyczaj są wielkiem zaskoczeniem dla grających. Każdy bowiem wierzy, że to właśnie tym razem los uśmiechnie się do niego. Rzeczywistość bywa jednak brutalna i zdecydowana większość nie wygrywa nic. Są jednak szczęśliwcy, którzy mają swój złoty strzał i wygrywają prawdziwe miliony złotych. Życzę wysokich wygranych, może tym razem los uśmiechnie się do Ciebie? Sprawdzaj aktualne wyniki losowania na naszej stronie.

Pozostałe wyniki losowań Lotto

Sprawdź pozostałe losowania gier Lotto:

Popularne zapytania: Keno, wyniki dzisiejsze i archiwalne, ostatnie wyniki Keno, archiwum, numer losowania, losowanie Keno wyniki dzisiaj.

Robert Michałowicz
Robert Michałowicz
Redaktor naczelny portalu informacyjnego Yedu. Dziennikarz, pasjonat nowych technologii, chętnie dzieli się swoją wiedzą na temat otaczającego świata.
RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

OSTATNIE ARTYKUŁY