poniedziałek, 17 czerwca, 2024
No menu items!
Strona głównaWiadomościAktualne wyniki Kaskada (dzisiejsze)

Aktualne wyniki Kaskada (dzisiejsze)

Ostatnie losowanie Kaskada odbyło się dzisiaj. Czy będzie dla Ciebie dniem szczęścia i wielkiej wygranej w Kaskada? Sprawdź czy wygrałeś i jakie liczby zostały wylosowane. Wyniki ostatniego losowania Kaskada są następujące.

Losowanie Kaskada 25-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 7244.
Kaskada wyniki losowania z godziny 22:00.

 • 1 – jeden
 • 20 – dwadzieścia
 • 8 – osiem
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 6 – sześć
 • 9 – dziewięć
 • 5 – pięć
 • 13 – trzynaście
 • 4 – cztery
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 19 – dziewiętnaście
 • 10 – dziesięć

Losowanie Kaskada 25-09-2023, godz. 14:00

Numer losowania: 7243.
Kaskada wyniki losowania z godziny 14:00.

 • 10 – dziesięć
 • 20 – dwadzieścia
 • 19 – dziewiętnaście
 • 12 – dwanaście
 • 15 – piętnaście
 • 7 – siedem
 • 2 – dwa
 • 5 – pięć
 • 8 – osiem
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 18 – osiemnaście
 • 9 – dziewięć

Losowanie Kaskada 24-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 7242.
Kaskada wyniki losowania z godziny 22:00.

 • 19 – dziewiętnaście
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 12 – dwanaście
 • 18 – osiemnaście
 • 17 – siedemnaście
 • 20 – dwadzieścia
 • 7 – siedem
 • 1 – jeden
 • 14 – czternaście
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 10 – dziesięć
 • 3 – trzy

Losowanie Kaskada 24-09-2023, godz. 14:00

Numer losowania: 7241.
Kaskada wyniki losowania z godziny 14:00.

 • 9 – dziewięć
 • 8 – osiem
 • 18 – osiemnaście
 • 20 – dwadzieścia
 • 1 – jeden
 • 2 – dwa
 • 5 – pięć
 • 16 – szesnaście
 • 14 – czternaście
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 19 – dziewiętnaście
 • 15 – piętnaście

Losowanie Kaskada 23-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 7240.
Kaskada wyniki losowania z godziny 22:00.

 • 12 – dwanaście
 • 2 – dwa
 • 4 – cztery
 • 20 – dwadzieścia
 • 15 – piętnaście
 • 5 – pięć
 • 8 – osiem
 • 1 – jeden
 • 10 – dziesięć
 • 16 – szesnaście
 • 3 – trzy
 • 13 – trzynaście

Losowanie Kaskada 23-09-2023, godz. 14:00

Numer losowania: 7239.
Kaskada wyniki losowania z godziny 14:00.

 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 18 – osiemnaście
 • 2 – dwa
 • 4 – cztery
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 21 – dwadzieścia jeden
 • 13 – trzynaście
 • 8 – osiem
 • 12 – dwanaście
 • 5 – pięć
 • 19 – dziewiętnaście
 • 20 – dwadzieścia

Losowanie Kaskada 22-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 7238.
Kaskada wyniki losowania z godziny 22:00.

 • 16 – szesnaście
 • 7 – siedem
 • 19 – dziewiętnaście
 • 18 – osiemnaście
 • 3 – trzy
 • 6 – sześć
 • 1 – jeden
 • 14 – czternaście
 • 4 – cztery
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 15 – piętnaście
 • 11 – jedenaście

Losowanie Kaskada 22-09-2023, godz. 14:00

Numer losowania: 7237.
Kaskada wyniki losowania z godziny 14:00.

 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 3 – trzy
 • 8 – osiem
 • 18 – osiemnaście
 • 12 – dwanaście
 • 10 – dziesięć
 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 1 – jeden
 • 4 – cztery
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 20 – dwadzieścia
 • 19 – dziewiętnaście

Losowanie Kaskada 21-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 7236.
Kaskada wyniki losowania z godziny 22:00.

 • 11 – jedenaście
 • 1 – jeden
 • 21 – dwadzieścia jeden
 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 14 – czternaście
 • 9 – dziewięć
 • 8 – osiem
 • 7 – siedem
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 10 – dziesięć
 • 17 – siedemnaście
 • 6 – sześć

Losowanie Kaskada 21-09-2023, godz. 14:00

Numer losowania: 7235.
Kaskada wyniki losowania z godziny 14:00.

 • 12 – dwanaście
 • 4 – cztery
 • 16 – szesnaście
 • 1 – jeden
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 14 – czternaście
 • 13 – trzynaście
 • 17 – siedemnaście
 • 20 – dwadzieścia
 • 9 – dziewięć
 • 3 – trzy
 • 23 – dwadzieścia trzy

Losowanie Kaskada 20-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 7234.
Kaskada wyniki losowania z godziny 22:00.

 • 16 – szesnaście
 • 15 – piętnaście
 • 12 – dwanaście
 • 21 – dwadzieścia jeden
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 17 – siedemnaście
 • 5 – pięć
 • 3 – trzy
 • 7 – siedem
 • 11 – jedenaście
 • 13 – trzynaście
 • 6 – sześć

Losowanie Kaskada 20-09-2023, godz. 14:00

Numer losowania: 7233.
Kaskada wyniki losowania z godziny 14:00.

 • 4 – cztery
 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 7 – siedem
 • 13 – trzynaście
 • 15 – piętnaście
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 12 – dwanaście
 • 17 – siedemnaście
 • 9 – dziewięć
 • 21 – dwadzieścia jeden
 • 6 – sześć
 • 20 – dwadzieścia

Losowanie Kaskada 19-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 7232.
Kaskada wyniki losowania z godziny 22:00.

 • 3 – trzy
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 7 – siedem
 • 20 – dwadzieścia
 • 10 – dziesięć
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 5 – pięć
 • 11 – jedenaście
 • 19 – dziewiętnaście
 • 12 – dwanaście
 • 2 – dwa
 • 6 – sześć

Losowanie Kaskada 19-09-2023, godz. 14:00

Numer losowania: 7231.
Kaskada wyniki losowania z godziny 14:00.

 • 17 – siedemnaście
 • 10 – dziesięć
 • 11 – jedenaście
 • 16 – szesnaście
 • 18 – osiemnaście
 • 4 – cztery
 • 7 – siedem
 • 9 – dziewięć
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 13 – trzynaście
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 19 – dziewiętnaście

Losowanie Kaskada 18-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 7230.
Kaskada wyniki losowania z godziny 22:00.

 • 18 – osiemnaście
 • 1 – jeden
 • 4 – cztery
 • 6 – sześć
 • 21 – dwadzieścia jeden
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 5 – pięć
 • 3 – trzy
 • 15 – piętnaście
 • 13 – trzynaście
 • 10 – dziesięć
 • 12 – dwanaście

Losowanie Kaskada 18-09-2023, godz. 14:00

Numer losowania: 7229.
Kaskada wyniki losowania z godziny 14:00.

 • 4 – cztery
 • 17 – siedemnaście
 • 14 – czternaście
 • 2 – dwa
 • 18 – osiemnaście
 • 11 – jedenaście
 • 12 – dwanaście
 • 6 – sześć
 • 21 – dwadzieścia jeden
 • 1 – jeden
 • 5 – pięć
 • 24 – dwadzieścia cztery

Losowanie Kaskada 17-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 7228.
Kaskada wyniki losowania z godziny 22:00.

 • 20 – dwadzieścia
 • 1 – jeden
 • 7 – siedem
 • 9 – dziewięć
 • 5 – pięć
 • 19 – dziewiętnaście
 • 15 – piętnaście
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 3 – trzy
 • 4 – cztery
 • 12 – dwanaście
 • 13 – trzynaście

Losowanie Kaskada 17-09-2023, godz. 14:00

Numer losowania: 7227.
Kaskada wyniki losowania z godziny 14:00.

 • 3 – trzy
 • 2 – dwa
 • 6 – sześć
 • 13 – trzynaście
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 7 – siedem
 • 12 – dwanaście
 • 5 – pięć
 • 18 – osiemnaście
 • 9 – dziewięć
 • 14 – czternaście
 • 15 – piętnaście

Losowanie Kaskada 16-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 7226.
Kaskada wyniki losowania z godziny 22:00.

 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 9 – dziewięć
 • 11 – jedenaście
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 2 – dwa
 • 3 – trzy
 • 15 – piętnaście
 • 16 – szesnaście
 • 10 – dziesięć
 • 20 – dwadzieścia
 • 18 – osiemnaście
 • 19 – dziewiętnaście

Losowanie Kaskada 16-09-2023, godz. 14:00

Numer losowania: 7225.
Kaskada wyniki losowania z godziny 14:00.

 • 2 – dwa
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 19 – dziewiętnaście
 • 14 – czternaście
 • 4 – cztery
 • 9 – dziewięć
 • 12 – dwanaście
 • 17 – siedemnaście
 • 15 – piętnaście
 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 18 – osiemnaście
 • 5 – pięć

Losowanie Kaskada 15-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 7224.
Kaskada wyniki losowania z godziny 22:00.

 • 8 – osiem
 • 9 – dziewięć
 • 6 – sześć
 • 15 – piętnaście
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 16 – szesnaście
 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 1 – jeden
 • 3 – trzy
 • 14 – czternaście
 • 12 – dwanaście
 • 23 – dwadzieścia trzy

Losowanie Kaskada 15-09-2023, godz. 14:00

Numer losowania: 7223.
Kaskada wyniki losowania z godziny 14:00.

 • 1 – jeden
 • 11 – jedenaście
 • 17 – siedemnaście
 • 13 – trzynaście
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 4 – cztery
 • 3 – trzy
 • 5 – pięć
 • 20 – dwadzieścia
 • 2 – dwa
 • 14 – czternaście
 • 7 – siedem

Losowanie Kaskada 14-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 7222.
Kaskada wyniki losowania z godziny 22:00.

 • 18 – osiemnaście
 • 21 – dwadzieścia jeden
 • 11 – jedenaście
 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 17 – siedemnaście
 • 10 – dziesięć
 • 13 – trzynaście
 • 12 – dwanaście
 • 3 – trzy
 • 16 – szesnaście
 • 7 – siedem
 • 14 – czternaście

Losowanie Kaskada 14-09-2023, godz. 14:00

Numer losowania: 7221.
Kaskada wyniki losowania z godziny 14:00.

 • 15 – piętnaście
 • 17 – siedemnaście
 • 16 – szesnaście
 • 6 – sześć
 • 5 – pięć
 • 4 – cztery
 • 1 – jeden
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 3 – trzy
 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 8 – osiem
 • 14 – czternaście

Losowanie Kaskada 13-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 7220.
Kaskada wyniki losowania z godziny 22:00.

 • 9 – dziewięć
 • 6 – sześć
 • 19 – dziewiętnaście
 • 12 – dwanaście
 • 13 – trzynaście
 • 2 – dwa
 • 17 – siedemnaście
 • 15 – piętnaście
 • 10 – dziesięć
 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 5 – pięć

Losowanie Kaskada 13-09-2023, godz. 14:00

Numer losowania: 7219.
Kaskada wyniki losowania z godziny 14:00.

 • 5 – pięć
 • 15 – piętnaście
 • 4 – cztery
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 21 – dwadzieścia jeden
 • 1 – jeden
 • 12 – dwanaście
 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 20 – dwadzieścia
 • 10 – dziesięć
 • 8 – osiem
 • 11 – jedenaście

Losowanie Kaskada 12-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 7218.
Kaskada wyniki losowania z godziny 22:00.

 • 10 – dziesięć
 • 6 – sześć
 • 13 – trzynaście
 • 2 – dwa
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 5 – pięć
 • 18 – osiemnaście
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 9 – dziewięć
 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 4 – cztery
 • 3 – trzy

Losowanie Kaskada 12-09-2023, godz. 14:00

Numer losowania: 7217.
Kaskada wyniki losowania z godziny 14:00.

 • 10 – dziesięć
 • 16 – szesnaście
 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 15 – piętnaście
 • 20 – dwadzieścia
 • 8 – osiem
 • 5 – pięć
 • 9 – dziewięć
 • 17 – siedemnaście
 • 18 – osiemnaście
 • 7 – siedem
 • 24 – dwadzieścia cztery

Losowanie Kaskada 11-09-2023, godz. 22:00

Numer losowania: 7216.
Kaskada wyniki losowania z godziny 22:00.

 • 18 – osiemnaście
 • 17 – siedemnaście
 • 24 – dwadzieścia cztery
 • 11 – jedenaście
 • 14 – czternaście
 • 5 – pięć
 • 2 – dwa
 • 4 – cztery
 • 20 – dwadzieścia
 • 10 – dziesięć
 • 21 – dwadzieścia jeden
 • 7 – siedem

Losowanie Kaskada 11-09-2023, godz. 14:00

Numer losowania: 7215.
Kaskada wyniki losowania z godziny 14:00.

 • 22 – dwadzieścia dwa
 • 14 – czternaście
 • 20 – dwadzieścia
 • 5 – pięć
 • 2 – dwa
 • 8 – osiem
 • 23 – dwadzieścia trzy
 • 3 – trzy
 • 6 – sześć
 • 15 – piętnaście
 • 13 – trzynaście
 • 1 – jeden

Kiedy odbywa się losowanie Kaskada?

Losowania Kaskada odbywają się codziennie o godz. 14:00 i 22:00.

Co to jest Kaskada?

Wygranie tysięcy złotych nigdy nie było prostsze. Kupujesz los Kaskady i możesz stać się bogatszy nawet o 250 000 zł. Na losie znajdują się liczby z zakresu od 1 do 24 podzielone na dwa zestawy po 12 liczb w każdym. Zestawy liczb wybierane są losowo. Nic więc nie musisz typować. To takie łatwe! Sięgnij po swój szczęśliwy los! Źródło: lotto.pl.

Podsumowanie

Wylosowane liczby zazwyczaj są wielkiem zaskoczeniem dla grających. Każdy bowiem wierzy, że to właśnie tym razem los uśmiechnie się do niego. Rzeczywistość bywa jednak brutalna i zdecydowana większość nie wygrywa nic. Są jednak szczęśliwcy, którzy mają swój złoty strzał i wygrywają prawdziwe miliony złotych. Życzę wysokich wygranych, może tym razem los uśmiechnie się do Ciebie? Sprawdzaj aktualne wyniki losowania na naszej stronie.

Pozostałe wyniki losowań Lotto

Sprawdź pozostałe losowania gier Lotto:

Robert Michałowicz
Robert Michałowicz
Redaktor naczelny portalu informacyjnego Yedu. Dziennikarz, pasjonat nowych technologii, chętnie dzieli się swoją wiedzą na temat otaczającego świata.
RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

OSTATNIE ARTYKUŁY