poniedziałek, 17 czerwca, 2024
No menu items!
Strona głównaBiznesAkcje Pekao SA Dywidenda 2023

Akcje Pekao SA Dywidenda 2023

Jednym z czołowych banków, znajdujących się w WIG20 jest Pekao SA. Dywidendy polskiego banku Peako SA są płacone regularnie od 2002 roku. Przez kolejne szesnaście lat bank regularnie dzielił się swoimi zyskami z akcjonariuszami. Jak będzie w tym roku?

Jaka dywidenda Pekao SA w 2023 roku?

Bank Pekao potwierdził, że wypłaci dywidendę w 2023 roku. Na tegoroczną dywidendę ma trafić między 50 a 75 proc. osiągniętego zysku netto. Może to być podobna kwota jak przed rokiem – w okolicach 4 zł na akcję. Tak więc akcjonariusze otrzymają w 2023 roku dywidendę od Pekao SA.

Pekao SA dywidenda – kiedy wypłata?

Kiedy wypłata i kiedy trzeba mieć akcje Pekao SA, aby otrzymać dywidendę? Zazwyczaj dzień ustalenia prawa do dywidendy przypadał na okres maj/czerwiec/lipiec. Wypłata następowała natomiast około 3 tygodnie później. W każdym roku dzień prawa do dywidendy oraz wypłat są ustalane indywidualnie. W 2022 roku dzień dywidendy ustalono na 25 lipca, a termin jej wypłaty przypadł na 4 sierpnia 2022 roku.

Jaka dywidenda Pekao SA w 2022 roku?

Pekao SA wypłacił dywidendę w 2022 roku w wysokości 1 128 621 146,2 zł. W przeliczeniu na jedną akcję, każdy akcjonariusz otrzymał dywidendę 4,30 zł.

2 marca 2022 r. zarząd banku przyjął, w formie uchwały, wniosek zarządu banku dotyczący propozycji podziału zysku netto banku za rok 2021 w kwocie 2 236 829 360,84 zł, zakładający przeznaczenie kwoty 1 128 621 146,2 zł na dywidendę, a kwoty 1 108 208 214,64 zł na kapitał rezerwowy. Proponowana wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję to 4,3 zł. Wniosek zarządu banku uzyskał pozytywną opinię rady nadzorczej banku.

Jaka dywidenda Pekao SA w 2021 roku?

Kiedy wypłata i kiedy trzeba mieć akcje Pekao SA, aby otrzymać dywidendę? Prawidłowe pytanie, jakie należałoby zadać to: czy Pekao wypłaci dywidendę w 2021 roku? Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła wstrzymanie się z wypłatą dywidendy w pierwszej połowie 2021 roku:

Bank otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 stycznia 2021 roku, które zgodnie z uchwałą KNF z dnia 16 grudnia 2020 roku dotyczącą stanowiska KNF w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w 2021 roku, zawiera następujące zalecenia dla banku:
– wstrzymanie przez bank wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku (w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych),
– niepodejmowanie przez bank w pierwszym półroczu 2021 roku, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych.

KNF będzie analizował sytuację banków komercyjnych w drugiej połowie 2021 roku. Ewentualna decyzja o dywidendzie mBanku będzie zatem podjęta w ostatnich miesiącach roku 2021.

Jaka dywidenda Pekao SA w 2020 roku?

Niestety w 2020 roku PKO SA nie wypłaci żadnej dywidendy. Akcjonariusze banku Pekao zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 rok. Komunikat banku z 22 maja 2020 roku:

  • z zysku netto banku za rok 2019 w kwocie 2 247 466 618,97 zł przeznacza się na kapitał rezerwowy kwotę 562 409 000,69 zł, tj. ok. 25 proc. zysku netto banku za rok 2019;
  • pozostałą część zysku netto banku za rok 2019 w kwocie 1 685 057 618,28 zł, tj. ok. 75 proc. zysku netto banku za rok 2019, pozostawia się niepodzieloną.

Zacznijmy od tego, że już 26 marca 2020 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (knf.gov.pl) wydał rekomendację dla banków, aby zachowały w całości swoje zyski i nie wypłacały dywidendy za miniony rok.

Środki mają zostać przeznaczone na poczet kontynuowania działalności oraz zabezpieczenie się przed ewentualnymi problemami w gospodarce, które mogą niekorzystanie wpłynąć na funkcjonowanie spółek bankowych.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu oczekujemy, że banki i zakłady ubezpieczeń, niezależnie od podjętych już w tym zakresie działań, zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku.

Oczekujemy także niepodejmowania, bez uzgodnienia z nadzorem, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować osłabieniem bazy kapitałowej.

Wzmocnienie bazy kapitałowej poprzez zatrzymanie całości zysku jest w ocenie nadzoru konieczne dla zwiększenia możliwości skutecznego reagowania banków i zakładów ubezpieczeń na obecne i przyszłe zagrożenia oraz bezpiecznego kontynUowania podstawowej działalności.Wypowiedź Przewodniczącego KNF ws. dywidend banków oraz zakładów ubezpieczeń.

Dywidendy Pekao SA od debiutu

PKO od 2004 roku prawie regularnie nagradzało swoich akcjonariuszy sowitą dywidendą. Poniżej historia dywidend PKO SA od debiutu (źródło: pekao.com.pl).

RokOstatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendyStopa dywidendyDzień wypłaty dywidendyDywidenda na akcję
201808.07.20196.06%30.07.20196.60 zł
201704.07.20186.93%20.07.20187.90 zł
201619.06.20176.66%06.07.20178.68 zł
201520.06.20165.86%06.07.20168.70 zł
201418.06.20155.51%07.07.201510.00 zł
201316.06.20145.44%04.07.20149.96 zł
201219.06.20135.38%08.07.20138.39 zł
201115.06.20123.79%04.07.20125.38 zł
201019.05.20114.19%08.06.20116.80 zł
200913.05.20101.76%01.06.20102.90 zł
200713.05.20084.89%03.06.20089.60 zł
200614.05.20073.60%01.06.20079.00 zł
200517.05.20063.85%02.06.20067.40 zł
200411.05.200501.06.20056.40 zł
200321.04.200411.05.20044.50 zł
200222.04.200309.05.20034.18 zł
200108.04.200208.05.20023.80 zł
Źródło: Raporty bieżące banku Pekao S.A.

Polityka dywidendowa banku Pekao SA

W ramach realizowanej strategii, Bank Pekao SA („Bank”) dąży to efektywnego zarządzania kapitałem i maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy („ROE”) przy jednoczesnym zachowaniu nadwyżki kapitału powyżej minimalnych poziomów kapitałowych wymaganych przez prawo oraz biorąc pod uwagę realizację celów rozwojowych Banku i grupy kapitałowej Banku.

Poziom wypłacanej dywidendy jest ściśle uzależniony od utrzymywanego i planowanego poziomu adekwatności kapitałowej. W szczególności Bank dąży do utrzymywania wskaźnika Tier I powyżej poziomu 14,5% oraz wskaźnika TCR powyżej poziomu 17%, zgodnie z opublikowanymi „Kierunkami Strategicznymi Banku Pekao SA na lata 2018-2020”. Przy ustalania docelowego poziomu kapitałów, Bank bierze również pod uwagę ocenę kapitałów dokonywaną przez agencje ratingowe.

Popularne zapytania: dywidenda pekao sa 2023, dywidendy 2022 pekao bank polski, kiedy, termin wypłaty, kiedy wypłata, termin wypłaty, pko sa dzień dywidendy 2023, kiedy wypłata dywidendy pekao sa za rok 2022, dywidendy pekao sa z ostatnich lat, dywidenda z akcji pekao sa, dywidendy pekao sa od debiutu, historia, jaka dywidenda pekao sa w 2023 roku, prognoza.

Karol Budzik
Karol Budzik
Autor w tematyce finansowej, inwestor na rynkach finansowych. Dzieli się swoją wiedzą na temat świadomego oszczędzania, planowania budżetów domowych oraz inwestowania na rynkach finansowych.
RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

OSTATNIE ARTYKUŁY